Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Rengar Build Guide by kendaofficial


672
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author kendaofficial

<CZECH> S panem Čičíkem do Diamondu!

kendaofficial Last updated on May 4, 2016
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Table of Contents
Guide Top

Úvod

Zdravím všechny u mé příručky pro budoucí Čičík mainy! Tento guide bude průběžně updatován aby byl stále aktuální se současnou metou a patchem, nicméně je to pro mně celkem časově náročné, tudíž vám doporučuji sledovat např. zahraniční Rengar streamy, jako je Nightblue3, Dekar176 či můj :) Link najdete v sekci O mně.

Každopádně budu rád za jakoukoliv kritiku, dotazy a připomínky :) Pokud se vám guide skutečně líbí, můžete ho podpořit palcem nahoru(nejspíš ale většina z vás nemá účet na mobafire, tudíž vás moc prosím, zaožte ho a můj guide ohodnoťte :P )

// POSLEDNÍ AKTUALIZACE GUIDU - 4.5.2016 //


Guide Top

O mně

Jsem vietnamský Diamond 4 EUNE hráč a jungler Main. Ačkoliv na Diamondu už moc Rengara nehraju, mám za něj odehráno přes 1500 her a tudíž si myslím, že vám mohu předat spoustu zkušeností :) Rengara jsem začal hrát od doby, co vyšel a dodnes má v mém srdci speciání místo, jelikož to byl jeden z champů, který mi výrazně pomohl dostat se do Diamondu. Doufám, že pomůže i vám!

Pokud byste měli zájem vidět mého pana Čičíka v akci, navštivte občas můj stream kliknutím na odkaz zde:

http://www.twitch.tv/kendaofficial/


Guide Top

O Rengarovi

Rengar je jeden z nejsilnějších SoloQ champů(hodí se též do Team Rankedů, ale tam má trochu jinou roli, než v soloQ, dostaneme se k tomu později...) a je nezávislý na ostatních spoluhráčích. Stačí mu Core Build, který se skládá ze 2 itemů, aby začal jít na obtíž AD carry :D Pokud dostane v early game pár killů, má nechutný potenciál snowballovat(= zvětšovat svůj náskok vůči ostatním). Na druhou stranu není Rengar carry champion, jak si někteří myslí. Jeho úkolem je dělat z vyrovnaných her hry nevyrovnané - dokáže odstranit/vyřadit carry z fightu, zbytek ale záleží na týmu. Ve většine případech však váš tý dokáže enemy bez carry porazit :)

Je mnoho rolí, které může Rengar zastupovat. Ať už v Jungli či na Topu ho můžete jít do IK asassina a být největší noční můrou enemy ADC, nebo můžete být tanky a enemy carry odchytávat, či dokonce zabít, i jako tanky Rengar máte totiž v základu strašné množství damage. Obě tyto role si popíšeme později.