Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Mordekaiser General Guide by Vilsen

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.1K
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author Vilsen

Morde 3v3 Danish

Vilsen Last updated on January 3, 2013
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Ability Sequence

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Ability Key E

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/
Executioner
 
 

Offense: 21

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Honor Guard
 
 

Defense: 0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pickpocket
Intelligence
 
 
 
 
 
 
 
Nimble
 
 

Utility: 9


.

Early game.
Jeg starter ud med at last hit og harras. Med den early AP du har med flat, skader du vildt meget. Så harras, og prøv ikke at push for meget hvis de har en jungler. I lvl 4 pusher du bare hans lane. FAST. Tager hele din jungle, og render ca. top igen ved mindre du er low. Go tilbage.
Du skal faktisk bare focus på at ramme 100 minons inden 10-12 min, så er du vildt foran. Især med gear.
Men du rusher bare din start spellvamp og hat, du får så insane damge. Du burde være able til at solo anyone. Men det er drøn vigtigt du får fat i LICH BANE og HEX. Lich bane proc lvl 16, med god farm. Tager ca. 40% eller mere på en ikke tanky ad'r eller ap'r. Er de tanky så er der ca. 20-25% men det er også meget som ekstra damge. Vi spiller ranked, og jeg går altid efter at være den der er feed. Bare dit hold kan stun, eller andet. De behøver ikke rigtigt at ha noget damge. Har soloet en del 3v1 kampe med det build, bare du ikke popper ulti på en imens du har ignite, så heller prop alt dit andet lort, og brug din "hat" når den er done, smid ulti. = Meget mere heal ofc :)

Men morde er simpel, bare spil ham en masse, han er slet ikke så op. Hvis du ikke er god med ham, som folk siger. Der er masser at lære med ham, men det er faktisk bare det bedste build for 3v3. :) Har vendt det med en Diomond spiller, og han agreed for 3v3.

SOrry for den lame guide, er ikke så god til at forklare. Men tager gerne nogle games med dig, hvis du får tid. Så kan vi tage nogle test med morde osv :-)


Mobafire

General Guides

League of Legends

More Guides

The Charts


Featured

30 Days

All Time

Popular
Top Guide by Champion