Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Zyra Build Guide by Elzachiel

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.30K
Views
5
Comments
5
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author Elzachiel

Polski Poradnik Zyra S3

Elzachiel Last updated on March 22, 2013
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Ability Sequence

2
4
5
7
9
Ability Key Q
3
13
15
17
18
Ability Key W
1
8
10
12
14
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/
Executioner
 
 

Offense: 21

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Honor Guard
 
 

Defense: 0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pickpocket
Intelligence
 
 
 
 
 
 
 
Nimble
 
 

Utility: 9


Guide Top

Introduction

Witajcie! Nazywam się Elzachiel i chciałbym przedstawić swój poradnik do Champoina Zyra.
Jest to poradnik stworzony na podstawie doświadczeń jakie wyniosłem z gry Zyra.
Pokaże wam jak połączyć itemy runy oraz masterki, aby stworzyć z niej prawdziwą maszynkę do zabijania.
Chciałbym zaznaczyć że poradnik pisałem po kilku piwach, mogą pojawić się drobne nieścisłości i inne takie.
Bez zbędnego przeciągania zapraszam do lektury.


Guide Top

Pros / Cons

space
Plusy

+ Pasyw zadaje TRUE DMG
+ Root z
+ służą jako małe wardy
+ na nakłada slow
+ ma wielki obszar działania
+ nakłada dodatkowe AS na kwiatki
space
deadly bloom
space
Minusy

- Mało Punktów Zdrowia
- Długie opóźnienie castowania deadly bloom
- Mało Punktów Many
- Mały obszar działania deadly bloom
- jest wolna
- brak mechanizmu ucieczkowego


Guide Top

Runes

Tutaj widzę dwie możliwości


Runes

Greater Mark of Magic Penetration
9

Greater Glyph of Scaling Magic Resist
6

Greater Quintessence of Ability Power
3

Greater Glyph of Magic Penetration
3

Greater Seal of Armor
9


9x Greater Mark of Magic Penetration
3x Greater Glyph of Magic Penetration


Są ważnym dodatkiem dzięki któremu uzyskujemy łącznie 45 punktów stałej penetracji magicznej.

9x Greater Seal of Armor
6x Greater Glypf of Scaling Magic Resist


Dodatkowy pancerz przydaje się podczas ganku przeciwnego junglera, a runy skalujące odporność na magie są obowiązkowe.

3x Greater Quintessence of Ability Power


Standardowe runy AP.Runes

Greater Mark of Magic Penetration
9

Greater Glyph of Magic Penetration
3

Greater Quintessence of Movement Speed
3

Greater Glyph of Scaling Ability Power
6

Greater Seal of Scaling Ability Power
9

9x Greater Mark of Magic Penetration
3x Greater Glyph of Magic Penetration


Są ważnym dodatkiem dzięki któremu uzyskujemy łącznie 45 punktów stałej penetracji magicznej.

9x Greater Seal of Scaling Ability Power
6x Greater Glyph of Scaling Ability Power


Dodatkowe AP zawszę się przyda, szczególnie gdy rezygnujemy z Quintów AP.
Łącznie zyskujemy 35 punktów AP na 18 lvl.


3x Greater Quintessence of Movement Speed


zyskuje 4,5% MS co jest istotne przy braku mechanizmu ucieczkowego.


Guide Top

Masteries

Masteries
4/
4/
3/
1/
3/
1/
4/
1/
space
space
OFENSYWNE

space
space
4% skrócenia czasu odnowienia umiejętności zawsze w cenie

space
Dodatkowe AP zawsze spoko ;)

space
Zwiększa obrażenia jakie zadajemy o 2%

space
8% penetracji nie jest dużą wartością, tym bardziej że w tym buildzie skupiamy się na pełnej penetracji, jednak musimy w nie dać po drodze.

space
Znowu dodatkowe AP, thanks Riot :)

space
Nowa masterka, całkiem niezła, pomaga we wczesnej fazie gry dobijać stworki, jak mówi stare przysłowie "more minions, more gold"

space
Po tym jak znerfili myślę że jest niezbędnym dodatkiem

space
Zadajemy 5% więcej obrażeń, kiedy zdrowie przeciwnika znajduję się poniżej 50% maksymalnej wartości, proste i skuteczne

space
space
Masteries
1/
3/
1/
3/
1/
space
space
UŻYTKOWE

space
space
Skraca czas rzucania o pół sekundy i skraca czas odnowienia o 15 sekund.

space
Ponieważ postać ma mało bazowej many i wysokie koszty użycia umiejętności.

space
Niby 4% to nie dużo ale innego rozwiązania tutaj nie widzę.

space
Więcej many zawsze się przyda.

space
Wydłuża działanie buffów o 20%.


Guide Top

Items

spaceeeeeee spaceeee spaceeee spaceeee spaceeee spaceeee

space
Są podstawowym przedmiotem który składam na , zapewniają 15 Penetracji Magicznej, dzięki , , oraz uzyskujemy w zaokrągleniu 45 punktów Penetracji Magicznej przydatnej przez wszystkie fazy gry. Dodatkowo zapewniają większą prędkość ruchu, razem z i .

space
space
Maska 2.0 dodaje 70 punktów Mocy Umiejętności, 200 Punktów Zdrowia, 15 punktów Penetracji Magicznej oraz spala 5% obecnych Punktów Zdrowia przeciwnika przez 3 sekundy. Ważne jest również to, że gdy przeciwnik jest spowolniony, spala 10% obecnych Punktów Zdrowia. Świetnie współgra z dzięki jego pasywnej umiejętności.

space
space
Dodatkowe 60 AP, 450HP, 450MP. Dwa pasywy:
1. Co minute dostajesz dodatkowe 2AP, 18HP i 20MP. Efekt ***uluje (Ej, czemu mobafire to cenzuruje? xD) się do 10 razy.
2. W chwili osiągnięcia nowego poziomu regenerujesz 150HP i 200MP w przeciągu 8 sekund.
Ten item jest zajebisty, podziękowania dla topki za HP Mete.

space
space
Statystyki rosną o 500 Punktów Zdrowia, 80 Mocy Umiejętności. Dostajesz również istotny pasyw który sprawia że obrażenia magiczne spowalniają cel o 35% na 1,5 sekundy, 15% na czary obszarowe. O tym przedmiocie myślę tylko w zakresie oraz .

space
space
Czapeczka Gwałtu po nerfie dodaje 120 Mocy Umiejętności oraz zwiększa całkowitą moc umiejętności o 25%. Dalej jest "must have", mogliby znerfić ją do 100 AP i 20% IAP, a i tak byłaby "must have".

space
space
120 AP, 50 Armoru, oraz pasyw który sprawia że na 2,5 sekundy postać nie może atakować oraz nie może być atakowana. Jeden z najlepszych itemów na magów.

space
space

Na koniec tego działu chciałbym zaznaczyć że nie chce mi się wypisywać każdego innego itemu i opisywać jego statystyki, ponieważ każdy inteligentny gracz WIE że itemy dobiera się indywidualnie do stylu gry oraz pod przeciwnika, jego stylu gry jak również postać jaką gra.


Guide Top

Skill Sequence

Ability Sequence
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
space
space

Mówi się że na należy rozwijać Deadly Bloom... i jest to prawda! Przynajmniej w tym buildzie, który opiera się na dawaniu właśnie w Deadly Bloom. Pytasz czemu? Otóż Deadly Bloom zadaje więcej obrażeń, ma mniejszy czas odnowienia, dodatkowo zauważcie że daje roślinki o mniejszym zasięgu nakładające slow, natomiast roślinki z Deadly Bloom mają większy zasięg. Wybór pierwszego skilla który maksujemy nie mógł być inny.
Oczywiście w dajemy na 6, 11 i 16 i tylko tak. :)

space

A teraz żeby było ładnie, przejrzyście itd.

space
space
Wiedźma Cierni - Ilekroć ginie, powraca na krótki czas do postaci rośliny. Po 2 sekundach może wystrzelić cierń w stronę kursora, zadając nieuchronne obrażenia każdemu trafionemu przeciwnikowi.
 • W postaci rośliny zadaje 81 + (19 × obecny poziom) nieuchronnych obrażeń.
 • Jeżeli lubisz padać to masz 5 skilla, ja nie lubię, co za tym idzie staram się z tego nie korzystać. ;)

space
space
Deadly Bloom
Śmiertelny Rozkwit - sprawia, że w wybranym przez nią miejscu wyrasta pączek. Po chwili pączek eksploduje, wystrzelając ciernie w kierunku pobliskich wrogów. Jeśli Śmiertelny Rozkwit zostanie użyty na nasionku, wyrasta z niego Cierniopluj, strzelający do wrogów z większej odległości.
Z ziemi wystrzeliwują ciernie, zadające pobliskim wrogom obrażenia magiczne, równe: 75/115/155/195/235 (+0.6) pkt.

Szybki Wzrost: Jeśli Śmiertelny Pączek zostanie użyty na nasionku, wyrasta z niego Cierniopluj, zadający 0.0 (+0.2) pkt. obrażeń magicznych. Trwa on 10 sekundy.
Cena
75/80/85/90/95 pkt. many
Zasięg
825
 • Deadly Bloom jest skillem AoE czyli takim który zadaje obrażenia na danym obszarze.
 • Deadly Bloom posiada większy przelicznik od Grasping Roots.
 • Cierniopluj ma większy zasięg ataku od Smagającego Pnącza.

space
space
Szybki Wzrost - sadzi nasiono, odsłaniając widoczność w danym obszarze na nawet 30 sekund. Inne zaklęcia rzucane na nasiona zamienią je w rośliny, które włączą się do walki stronie .
Bierna: 4/8/12/16/20% zmniejszenia czasu odnowienia.

Użycie: Sadzi nasionko na 30 sekund. Jeżeli wrogi bohater wejdzie na nasiono, zostaje ono zniszczone, ale przeciwnik ujawnia się na 2 sek.

otrzymuje kolejne nasiono co 0.0 sek. (Max.: 2 nasiona zgromadzone, 4 nasiona zasadzone).

Szybki wzrost: Rzucaj zaklęcia na nasiona, aby wyrosły z nich rośliny. Siła obrażeń spowodowanych przez rośliny zależy od poziomu . Dodatkowe rośliny atakujące ten sam cel zadają o 50% mniej obrażeń.
Cena
1 nasiono
Zasięg
825
 • Używanie jako wardów uważam za ich marnowanie, nie szkoda mi tego 75 golda na warda.
 • Na 5 poziomie mamy fajną umiejętność pasywną.
 • Zauważcie że niemożna rzucić dwóch jedno po drugim, trzeba poczekać przez niewielki okres czasu (naciśnij bardzo szybko 2×W jeżeli nie wiesz o czym teraz pisze).

space
space
Korzeniowy Uścisk - wypuszcza pnącza, które chwytają jej cel w sidła, zadając obrażenia i unieruchamiając wrogów, którzy znajdą się na ich drodze. Jeśli Korzeniowy Uścisk zostanie użyty na nasionku, powstanie Smagające Pnącze, które zmniejsza prędkość ruchu wroga za pomocą ataków krótkiego zasięgu.
Z ziemi wyrastają pnącza, które zadają celowi obrażenia magiczne, równe: 60/95/130/165/200 (+0.5) pkt. i unieruchamiają wszystkich przeciwników na 0.75/1/1.25/1.5/1.75 sek.

Szybki Wzrost: Jeśli Korzenny Uścisk zostanie użyty na nasionku, powstanie Smagające Pnącze, zadające 0.0 (+0.2) obrażeń magicznych i spowalniające wrogów o 30% na 2 sekundy. Czas trwania: 10 sekund.
Cena
70/75/80/85/90 pkt. many
Zasięg
1100
 • unieruchamia przeciwnika, czyli nakłada Root (Root nie jest Stunem), pamiętaj o tym że Twój przeciwnik będzie atakować.
 • użyte na automatycznie podpala za 10% z , ponieważ Smagające Pnącze nakłada Slow.

space
space
Duszące Ciernie - przywołuje zarośla w wybrane miejsce, zadające obrażenia wrogom, gdy zarośla się rozwijają i wybijające ich w powietrze, gdy się zwijają.
Nasyła na wrogów furię natury, w formie splątanych zarośli, które pojawiają się w wybranym miejscu. Stale się rozrastając, rośliny zadają 180/265/350 (+0.7) pkt. obrażeń magicznych wszystkim przeciwnikom na swej drodze. Po 2 sekundach, rośliny porywają wrogów z ziemi, wyrzucając ich w powietrze.

Szybki Wzrost: Gniew natury narasta, powodując zwiększenie prędkości ataku roślin, powołanych do życia przez Duszące Ciernie o 50%.
Cena
100/120/140 pkt. many
Zasięg
700
 • to jeden z najlepszych Ulti w grze.
 • Jego plusem jest wielki obszar na którym działa.
 • To że chwile po użyciu podrzuca przeciwników w powietrze (tzn Knock-up).
 • Zwiększa prędkość ataku roślinek o 50%.
 • Można jeszcze dodać całkiem przyjemny przelicznik od Mocy Umiejętności.
 • Jest w moim osobistym TOP 3 wszystkich Ultimate w grze.


Guide Top

Spells

Tutaj widzę trzy możliwości wyboru:

space
space
Czyli standardowy zestaw "Małego Maga"
space
Ten układ jest dobry jeżeli chcesz szybko dostać się na inną linie, aby pomóc towarzyszą w zabiciu przeciwnika. Dodatkowo mogę powiedzieć że teleportować możesz się nie tylko do wieży/miniona możesz też to zrobić do warda ukrytego np w krzakach.
space
Czyli wersja "Pojawiam się i znikam", osobiście uważam ją za najlepszą, i mimo że jestem typem gracza "farm mode on" staram się to zmieniać właśnie dzięki teleportowi. Jest również przydatny przy robienu backdoorów.


Guide Top

Matchup Section

Tutaj przybliżę przeciwników z jakimi przyjdzie nam walczyć na linii, postaram się również dać jakieś drobne wskazówki, odnośnie strategii. Zaznaczam również że ten dział będzie dłuuuuuugo uzupełniany.

space
space
Skup się na zabiciu jej przed 6 lvl, zanim będzie mogła użyć swojego ulti Spirit Rush. Uważaj na Charm, dzięki któremu może łatwo trafić z Cię z Orb of Deception. Charm łatwo uniknąć ponieważ jest skill shotem co za tym idzie jeżeli schowasz się za miniona nic Ci nie grozi. Pamiętaj również że gdy Orb of Deception wraca do lisicy zadaje True Damage, nawet gdy raz zostaniesz trafiony zrób koniecznie unik.
Trudność 6/10

Ninja nie jest jakimś specjalnym wyzwaniem. Jedynym jej ciekawym skillem jest Twilight Shroud, oczywiście jest prosty sposób aby sprawdzić gdzie ucieka z 10% HP... jest nim Vision Ward. Połóż go w środku skilla Akali. Żeby pokazać jej kto jest szefem ZAWSZĘ bij ją z auto ataku gdy tylko jest w zasięgu.
Trudność 3/10

Niezaprzeczalnym faktem jest że ptaszor jest bardzo silnym pickiem. Najłatwiej odróżnić dobrą Anivie od tej złej, patrząc czy używa Crystallize na 3-4 lvl. Pamiętaj że dopóki nie jesteś oblodzony za pomocą Flash Frost lub Glacial Storm, przeciwnik raczej nie użyje Frostbite. Ma ciężką farmę do 6 lvl - wykorzystaj to.
Trudność 7/10

Czyli postać dla nowych graczy. Łatwo nią grać, a co za tym idzie łatwo ją pokonać. Uważaj na Summon: Tibbers. Pedobear jak każdy inny skill Anki może zafundować Stuna dzięki Pyromania. Ma świetną farmę za sprawą Disintegrate.
Trudność 4/10


Guide Top

Combo

Należy pamiętać aby najpierw rzucać skill, a następnie gdy mamy pewność że skill trafi dodać , inaczej przeciwnik może łatwo je zdeptać. Polacam je kłaść na boki przy rzucaniu Deadly Bloom, oraz za przeciwnika przy rzucaniu .

space
 • Deadly Bloom+
 • Czyli standardowe combo na .
  space
 • +
 • Kolejne standardowe combo na .
  space
 • +++
 • Czyli standardowe combo z ulti.
  space
 • +Deadly Bloom+
 • Tak postawimy szybciej dwa Cierniopluje.
  space
 • ++
 • A tak szybciej dwa Smagające Pnącza.
space

Oczywiście może jeszcze tworzyć wariacje z , itd.


Guide Top

Early Game 1-6 LVL

 • Kup i 2×
 • Idź na linie... albo nie! Pomóż junglerowi zrobić Wilki, jeżeli on piszę że nie robi wlków na start to powiedz mu że jest IDIOTĄ i tym razem zrobi te wilki - niech się chłopak uczy, oczywiście nie marnuj many na jego wilki, malo masz, ale atakuj te wilki agresywnie. Chodzi mi dokładnie o to żebyś go nie zostawił to jest ważne.
 • Potem pullnij mu Blue, użyj skilla oraz kilku auto ataków.
 • Idź na linie, rób creepy, dobij 3 lvl.
 • Ustaw , jeżeli Twój przeciwnik to drzewo to masz całkiem wysokie szanse że go zdejmiesz na dwa combo +++Deadly Bloom.
 • Jeżeli zabiłeś przeciwnika pchnij miniony pod wieże i wracaj do bazy.


Guide Top

Mid Game 7-12 LVL

 • Kup Catalyst the Protector oraz .
 • Jeśli starczy Ci kasy kup Sighr Ward oraz
 • Wracaj do minionów.
 • Poproś junglera o Blue, jeżeli się zgodzi to spytaj czy pomoże Ci zrobić, bo przecież jesteś papierem, a mała pomoc nie zaszkodzi.
 • Masz przewagę, możesz spamować skillami, pchnij linie, chyba że wolisz killa, wtedy zwolnij, aby Twój jungler mógł wpaść na linię i dokonać morderstwa na zlecenie.
 • Farm mode on, z junglerem możesz rozwalić wieżę, następnie powrót do bazy lub idź na Top Lane na gank.
 • Powrót do bazy i oraz
 • Teraz powinieneś złożyć oraz kupić kupić bądź .
 • Pora zrobić Dragon'a, lecz najpierw pomóż na Bot Lane


Guide Top

Late Game 13-18 LVL

 • Pora na Team Fight!
 • Pamiętaj jaka jest Twoja rola w drużynie, nie wystawiaj się na ataki.
 • Powinieneś trzymać się z Tank'iem, oraz skupić się na wyeliminowaniu AD Carry przeciwnej drużyny.
 • Kolejność focusowania jest następująca:
  space
  1. Atack Damage Carry
  2. Ability Power Carry
  3. Support
  4. Jungler
  5. Tank
  space
 • W międzyczasie kup brakujące itemy, pamiętaj że należy je dostosowywać do przeciwników.
 • Często przewagę potrzebną do wygrania gry zapewnia buff Baron'a Nashor'a który daje około 50 punktów Mocy Umiejętnośći oraz zwiększa Regeneracje Zdrowia i Many, ALE NIGDY nie róbcie go gdy przeciwnicy żyją to zawszę źle się kończy.
 • Pora skończyć zabawę.
 • Nacierajcie na Mid Lane.
 • Rozwalcie Inhibitor i kolejne dwa Turrety.
 • Teraz już tylko Nexus i zwycięstwo!
 • Zaliczyłeś PENTAKILL'a? Gratuluje! Nie udało się? Musisz więcej trenować!


Guide Top

End

Dziękuje za Twój czas który poświęciłeś na przeczytanie moich wypocin.
Mam nadzieje że ten poradnik chociaż trochę przybliży Ci działanie rudej roślinki jaką jest .

Zapraszam również do poradnika Anivia Polski Poradnik, który obecnie jest w przebudowie.

Na koniec drobne wyjaśnienie dotyczące pytań:
-"Czemu jest item/runa/masterka X zamiast Y?"
-"Bo tak."

;)

Pozdrawiam Elzachiel The Zabini IV