Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Sejuani Build Guide by ZikiHero

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.13K
Views
4
Comments
5
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author ZikiHero

Sejuani - tanky jungler (czech) (in progress and translating

ZikiHero Last updated on January 14, 2013
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

LeagueSpy Logo
Jungle Role
Ranked #9 in
Jungle Role
Win 52%
Get More Stats

Ability Sequence

2
14
15
17
18
Ability Key Q
1
4
5
7
9
Ability Key W
3
8
10
12
13
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Executioner
 
 

Offense: 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/
Honor Guard
 
 

Defense: 25

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pickpocket
Intelligence
 
 
 
 
 
 
 
Nimble
 
 

Utility: 3


Guide Top

Introduction

I was looking for some build for Sejuani, but I didn't found any sufficient build for my style of play. Majority of jungle champions, which I have, are tanks. Sejuani is good as tank, jungler and support. Viděl jsem buildy na supporta, ale myslím si, že to na něj není dobré. Podle mě je tato verze, kterou vám píši nejlepší. Tank vydrží hrozně moc a bitvy to vyhrává. Navíc má přepočty z Northern Winds 10% maxima životů = další výhoda. Když stavím tento build tak se mockrát nestává, že bych prohrál. Je to taky zaviněno tím, že jeho ultimátka dává stun (dále jako CC), který prostě vyhrává vše. Když prohráváte tak stále můžete vyhrát. Můžete mít téměr polovinu killů protějšího týmu a stále to jde vyhrát. Ultimátka se může rovnat ultimátce Amumu.

Když hrajete s někým ve dvojici, nebo dokonce full premade, je dobré mít v týmu Wukonga na solo topu. Tato neporazitelná dvojice může skočit do boje i 2v4 a výhrát ho. Díky CC a zapnutému Northern Winds a Wukongovým abilitám, je to prostě výhra. Proto doporučuji na něho tento build Wukonga.


Guide Top

Champion


Guide Top

Spells

Doporučené:

Smite je samozřejmostí každého junglera (až na vyjímky Shaca). Smite dává true damage všem minionům, kteří jsou ve hře. Nejčastěji se používá na blue a red buff, draka, barona a možnost stealování.
Flash má druhá volba, protože když je nejhůře, tak vám toto hodně pomůže. Zkusíte se dostat z teamfightu s malo životy a pak můžete přes další zeď pomocí Arctic Assault. Občas se to hodí i pro gank, nejdřív Flash, poté Arctic Assault, Northern Winds a když zasáhnete championa basic attackem tak Glacial Prison pro zpomalení. To je prostě výhodné.


Nedoporučené:

Blbost, Sejuaniho pasivkou je zpomalení při každém basic attacku o 10%, takže se Exhaust nevyplatí.


Guide Top

Runes


Guide Top

Items

Když jdete junglit tak v season 3 musíte mít Hunter's Machete, dávající plus 10 damage minionům v jungli a k tomu 5x Health Potion pro obnovu životů. Když toto nevezmete, tak je to pro vás celkem špatné. Jakmile máte celou jungli koupíte Spirit Stone, který vám dá rychlejší obnovu životu i many a pokud jste na tom opravdu dobře, že jste šli jednou ganknout a máte asistenci, tak je jisté koupit Boots of Speed, pro rychlejší gank. Následující předmět je Giant's Belt abyste vydržely déle, když je to zapotřebí. Ze Spirit Stone se koupí Spirit of the Ancient Golem, což má skvělou pasivku, která zkracuje všechny CC o 35%. Podle situací se dokoupí buď Boots of Swiftenss, nebo Giant's Belt. Skvělý item do sbírky je Sunfire Cape, protože dává magical damage všem okolo, plus dává vysoký armor s životy. A hořící prase je prostě OP :). Warmog's Armor pro ještě více životů a dobrou regeneraci životů. Dokoupení bot na Enchantment: Furor - výhodné, dává vám to rychlost, když běžíte, a do někoho dáváte damage abilitami. Takže když máte zapnuté Northern Winds, tak jste rychlejší a když ho zasáhnete basic attackem, tak ho pasivkou zpomalíte o 10% a pak Glacial Prison, pro ještě větší zpomalení. Runic Bulwark je dobrá věc v delší hře, protože dává magic resist, armor, rychlejší regeneraci životů všem spoluhráčům, kteří jsou vedle vás. Jako poslední item jsem vybral Rylai's Crystal Scepter, kvůli dalším životů, nějaké AP pro ability a ultimátní pasivce, kdy ability zpomalují, takže Northern Winds jsou nyní prostě OP a nikdo vám z boje neuteče.


Guide Top

Jungle

S výše uvedenými masteries a runy se začíná v jungli na vlcích, pak se přesuneme k blue buffu, který je pro nás velice důležitý, protože nám dá vyšší regeneraci many a tím pádem budeme moci používat co nejčastěji ability a zkracuje to i cooldowny. Dobré je, když vám některý za spoluhráčů dá do golema alespoň 2-3 rány, aby vám takzvaně pullnul, a tím vám v prvních sekundách nedá golem žádné damage. Pokud ho ale po těchto ranách neodeženete, tak ztratíte drahocené XP, které vám v následující cestě budou dosti chybět. Blue buff je první minion, na kterého použijete smite.