Click to open network menu
Join or Log In
Smitefire logo

Join the leading League of Legends community. Create and share Champion Guides and Builds.

Create an MFN Account


Or

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page

x

Veigar Build Guide by dvbljuu

Middle Veigar Guide [8.8] [PL]

By dvbljuu | Updated on April 29, 2018

Vote Now!

6,352 Views
1 Votes
0 Comments
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!
Would you like to add a comment to your vote?

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Choose Champion Build:

  • LoL Champion: Veigar
    Veigar Normal Build
  • LoL Champion: Veigar
    Veigar vs AD Burst lane
  • LoL Champion: Veigar
    Veigar Vs AP Burst Lane

Runes:

Inspiration
Unsealed Spellbook
Magical Footwear
Future's Market
Cosmic Insight

Sorcery
The Ultimate Hat
Gathering Storm

Spells:

LoL Summoner Spell: Flash

Flash

LoL Summoner Spell: Teleport

Teleport

LeagueSpy Logo
Middle Lane
Ranked #20 in
Middle Lane
Win 51%
Get More Stats

Wprowadzenie

Witam was, ja jestem dablju a dziś pokaże wam jak grać veigarem.
Zapraszam
Back to Top

Runy

Runy wybieramy w zależności od tego na kogo gramy
Przygotowałem dla was krótką listę:
- Gramy na Zwykłego zrównoważonego przeciwnika wybieramy Inspiration/Sorcery
Daje nam to możliwość zmieniania Summoner Spelli, przez co możemy np zmienić teleport na barierę gdy widzimy że enemy jungler babysittuje twoją linię.
- Gdy Gramy na AD Burst bierzemy Resolve/Sorcery
Pozwala nam to na granie bardziej agresywnie ze względu na leczenie które zapewnia nam te drzewko.
- Gdy przeciwko nam gra AP Burst wybieramy Domination/Sorcery
Umożliwia nam to zadanie niewiarygodnych obrażeń nie mając wielu przedmiotów na AP
Back to Top

Przedmioty

Luden Echo daje nam bardzo dużo CDR i AP bardzo dobry przedmiot gdy gramy na tanka lub chcemy bardzo dominować linię.
Archangels Staff daje nam tyle many że myślimy że mamy jej nieskończoność, umożliwia nam to ciągłe stackowanie minonów, daje nam także CDR
Rabadon to must have grając Veigarem, daje nam tyle AP że dosłownie rozjeżdżamy przeciwników.
Morellonomicon, ten przedmiot jest bardzo dobry na późną fazę gry gdy przeciwnicy mają dużo Magic Resistów.
Banshee to dobry item zarówno we wczesnej fazie gry jak i w późnej.
Daje nam bardzo dużo AP i Resistów przez co postacie pod AP Burst owiele mniej zadają nam obrażeń.
Zhonya to także dobry przedmiot do początkowej jak i późnej fazy gry, pozwala nam uniknąć przez pare sekund całych obrażeń, daje nam AP i Armor. Bardzo dobry na przeciwników pod AD na lini.
Frozen Heart to typowy przedmiot na AD Burst przeciwnika. Daje nam armor, mane jak i CDR.
RoA kupujemy gdy gramy na AD, daje nam Health ale też obrażenia (AP)
Randuin omen to bardzo sytuacyjny przedmiot lecz bardzo efektowny np na Zeda.
Abyssal Mask daje nam ochronę przed AP co daje nam tankowność we wczesnej jak i późnej fazie gry.
Glp 800 daje nam AP, mane i CDR. Co tu więcej mówić.
Dzięki Zzrot mamy dużo Armoru i Resistów jak i dobry push
Back to Top

Summoner Spelle

Flasha bierzemy zawsze, daje nam ucieczke jak i możliwość dogonienia przeciwnika.
TP bierzemy gdy wiemy że np nasz TOP będzie dużo ginął lub sam będziesz umierał.
daje nam to szybki powrót na linię lub pomoc koledze.
Bardzo dobry gdy gramy na jaki kolwiek burst czy AD czy AP tak samo jak Bariera
-||-
League of Legends Build Guide Author dvbljuu
dvbljuu Veigar Guide

Vote Now!

Veigar Guide [8.8] [PL]

League of Legends Champions:

Teamfight Tactics Guide