Click to open network menu
Join or Log In
Mobafire logo

Join the leading League of Legends community. Create and share Champion Guides and Builds.

Create an MFN Account


Or

MOBAFire's second Mini Guide Contest of Season 14 is here! Create or update guides for the 30 featured champions and compete for up to $200 in prizes! 🏆
Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page

x
Hecarim Build Guide by darkdante12

Hecarim-Page LMHT

Hecarim-Page LMHT

Updated on January 3, 2014
New Guide
Vote Vote
League of Legends Build Guide Author darkdante12 Build Guide By darkdante12 4,946 Views 0 Comments
4,946 Views 0 Comments League of Legends Build Guide Author darkdante12 Hecarim Build Guide By darkdante12 Updated on January 3, 2014
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!
Would you like to add a comment to your vote?

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Ưu điểm Nhược điểm.

Ưu Điểm
-Dọn rừng nhanh(wẩy)
-Siu cơ động
-Là 1 tank nhưng có khả năng gây dmg tốt
-Khó chết trong giao tranh
-Khả năng cướp rừng tốt ( rồng lẫn 3ron nhờ bộ chiu thức).
-Khả năng gank sau trụ cực kì tốt.
Nhược điểm
-Khó để chơi
-Chiêu thức có trộn lẫn ap và ad @@
-Do wẩy nhiều nên cần 1 lượng mana lớn
-Dễ bị cướp rừng
-Có khả năng cao bóp D đồng đội cao
Back to Top

Ngọc bổ trợ

Runes

Precision
Fleet Footwork
Phase Rush
Ngọc xanh Kháng phép theo cấp
Ngọc vàng Giáp + thẳng
Ngọc đỏ Xuyên giáp
Ngọc tím Tăng tốc độ di chuyển
Do nội tại nên bạn sẽ dc 1 lượng dmg khá ổn đồng thời wẩy Rampage(Q) có thời gian hồi chiu siu nhanh nên xuyên giáp là 1 quyết định hợp lý. Do bạn trong rừng trong rú nên kháng fép theo cấp sẽ ổn hơn là + thẳng.
Back to Top

Bảng bổ trợ

Back to Top

Giai đoạn đi đường

Đầu game thì sẽ như thế này


Đầu tiên khi xuất fát vs bùa xanh ( nên sử dụng trừng fạt sớm). Sau đó bạn chuyển sang ăn bãi ma.( lý do làm việc này là do bạn có 2 chiu AoE sớm nên việc clear xong bãi ma sẽ cho bạn đủ thời gian hồi lại trừng fạt). Sau khi có 2 bùa. Bạn bây h có 3 sự lựa chọn. Màu trắng: Bạn sẽ đi gank thẳng vào mid( nếu mid báo rằng có hay ko có mắt). Màu đen : Là ra gank ở bot. Màu vàng là bạn có 2 sự lựa chọn. Ăn xong bãi người đá rồi gank ở đường màu đỏ đậm ( team bạn bị hành ), hoặc tiếp tục chạy theo đường màu vàng kia để gank thẳng mặt( team bạn đang đẩy)

Lượt về đầu tiênSau khi có được 1 lượng trang bị cần thiết điều bạn sẽ làm tiếp theo là chọn 1 trong 2 vị trí. Nếu top đang ổn thì đừng nên lên fá làm jì. Mid là nơi mà bạn cần sự wan tâm nhiều nhất vì khi vào giữa game. APC là ng` có 1 lượng dmg rất lớn nên nếu bạn để APC xanh thì việc đối fương sẽ mất trụ sớm ở mid + bạn sẽ có thêm 1 ng` đi gank fụ.
Tạm thời là những vị trí đi cơ bản của 1 jungle mình sẽ có bài viết kỹ hơn ( do mình vẫn chưa kím dc map mới @@)
Back to Top

Combo và mẹo

1 combo chuẩn của hecarim là buff Devastating Charge(E) sau đó là chạy đồn dc max cây rồi dùng Onslaught of Shadows(R) rút ngắn khoảng cách. Đá trúng đối phương ràu buff Spirit of Dread(W) chạy long nhong rồi dùng Rampage(Q) mà wẩy :3.

Khi ăn rừng do chiêu Rampage(Q)có thể thi triển khi bạn chạy nên. Cố gắn tính đủ dmg khi wẩy chết được wái rừng mà bạn đã rời khỏi khu vực đó ( điều này sẽ giúp bạn farm rừng nhanh hơn).

Bạn nên tắt hot key khi chơi vị tướng này( vì ulti của nó khá wan trọng nên nếu miss 1 cái là tạch)

Vào combat nhiệm vụ của bạn là quẩy trong team của nó :3. Khi bắt đầu giao tranh hãy luồn ra đằng sau của đối phương rồi dùng ulti Onslaught of Shadows(R)để hoảng sợ. Nhớ nhắm vào vị trí adc của đối phương mà dùng Devastating Charge(E) để đá nó ra cho đồng đội "hiếp" nó

Hecarim là 1 trong những vị tướng gank từ sau trụ tốt nhất. Bạn hãy tận dụng Devastating Charge(E) để có thể tạo ra được những cú đá tống đối phương ra khỏi ngoài trụ.
Back to Top

Cám ơn các bạn đã quan tâm và đọc guide của mình

Bạn nào có mẹo nào hay về tướng này hãy cmt vào phía dưới ^^. Và mình sẽ chọn bạn nào cmt đầu tiên và mình sẽ viết guide cho bạn đó :d
Download the Porofessor App for Windows

League of Legends Champions:

Teamfight Tactics Guide