Click to open network menu
Join or Log In
Mobafire logo

Join the leading League of Legends community. Create and share Champion Guides and Builds.

Create an MFN Account


Or

MOBAFire's first Mini Guide Contest is here! Create or update guides for the 30 featured champions and compete for up to $200 in prizes! 🏆
Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page

x
Irelia Build Guide by FaveFrong

Top Irelia vũ kiếm sư

Top Irelia vũ kiếm sư

Updated on March 3, 2020
New Guide
Vote Vote
League of Legends Build Guide Author FaveFrong Build Guide By FaveFrong 6,004 Views 0 Comments
6,004 Views 0 Comments League of Legends Build Guide Author FaveFrong Irelia Build Guide By FaveFrong Updated on March 3, 2020
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!
Would you like to add a comment to your vote?

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Runes:

Precision
Conqueror
Triumph
Legend: Alacrity
Last Stand

Resolve
Revitalize
Bone Plating
Bonus:

+9 Adaptive (5.4 AD or 9 AP)
+9 Adaptive (5.4 AD or 9 AP)
+15-140 HP (lvls 1-18)

Spells:

1 2
Top
LoL Summoner Spell: Flash

Flash

LoL Summoner Spell: Teleport

Teleport

Items

Champion Build Guide

Irelia vũ kiếm sư

By FaveFrong
Giới thiệu chung
Sau lần rework, Irelia đã tỏ ra là một đấu sĩ có lối chơi múa máy, sát thương, hồi phục tốt cũng như sức chống chịu rất khá. Vì thế, Irelia đã trải qua rất nhiều đợt giảm sức mạnh đáng kể. Tuy đã không còn mạnh như lúc mới vừa rework, song, Irelia vẫn là một tướng đáng để bạn luyện tập vì để thành thạo Irelia, bạn cũng cần phải có nhiều kĩ năng khác nữa.
Đầu trận
Khởi đầu với Bình thuốc biến dị, Irelia có rất nhiều kèo đấu nên đòi hỏi người chơi cần có khả năng phân tích tình huống. Đối với những pháp sư, sát thủ hay đấu sĩ yếu ở cấp 1, Irelia có thể tích nội tại bằng lính, khi đủ 5 nội tại, đừng ngần ngại mà hãy Q vào để trao đổi sát thương. Đối với những kèo đấu khó hoặc kĩ năng, bạn hãy chú trọng vào farm lính và kiểm soát. Bạn có thể đợi đối thủ đẩy lính lên rồi farm một cách an toàn (đừng ngại bỏ qua một vài chỉ số lính). Bạn hãy quan tâm đến nội tại của mình, hãy dùng W khi đối phương lao lên để chặn một phần sát thương cũng như đánh trả, tìm lính để Q tích nội tại, khi đủ nội tại, E làm choáng và Q vào đối phương để gây lượng sát thương lớn nhất. Trong suốt giai đoạn này, bạn chỉ nên cấu rỉa và đánh trả khi đối phương lao lên (trừ khi bạn là kèo trên).

Sau khi có được Rìu Tiamat, khả năng đẩy lính của Irelia là cực nhanh, bạn hãy tranh thủ dọn lính rồi đi roam ra lane mid, hoặc giúp rừng của bạn kiểm soát sứ giả, cắm mắt vào rừng đối phương. Nếu như bạn mua Thủy kiếm, khả năng solo của bạn sẽ được tăng lên, dù vậy, bạn cũng phải hết sức cẩn thận khi solo nhé.
Giữa trận
Sau khi có được Tam hợp kiếm, Irelia tỏ ra khá mạnh mẽ. Bạn hoàn toàn có thể giết chết xạ thủ 2 đồ chỉ với 1 combo (đương nhiên là combo phải chuẩn). Giai đoạn này, bạn hãy cố gắng nâng cao chỉ số lính, giúp đồng đội đẩy đường, bạn có thể đi đẩy lẻ nếu như bạn tự tin. Bạn hãy giúp đồng đội gia tăng lợi thế để chuẩn bị cho những giao tranh lớn về cuối trận.
Cuối trận
Về cuối trận, Irelia đóng vai trò là một tướng mở combat. Nếu team bạn có lợi thế, đừng ngần ngại mà hãy lao lên R, hãy nhớ chiêu cuối của bạn trúng được nhiều người thì khả năng thắng combat càng cao. Bạn hãy lao thẳng vào đội hình đối phương, dùng W để giảm một phần sát thương, tiếp tục E để choáng, bạn choáng được càng nhiều mục tiêu càng tốt. Mục tiêu của Irelia trong combat là bắt chủ lực đối phương. Nếu như team bạn không có lợi thế thì hãy canh thời cơ hợp lý để mở giao tranh hoặc đợi team địch mở giao tranh, rồi bạn hãy lao vào bắt chủ lực team địch. Quan trọng hơn tất cả, bạn phải đi cùng team, hạn chế chết lẻ, hãy cùng team ăn mục tiêu, cùng team giao tranh chứ không được "một tao mình chấp hết".

Chúc các bạn thành công!
League of Legends Build Guide Author FaveFrong
FaveFrong Irelia Guide
Vote Vote
Irelia vũ kiếm sư

League of Legends Champions:

Teamfight Tactics Guide