Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Team Guide by probo

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.2K
Views
1
Comments
1
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author probo

ProBo

probo Last updated on December 27, 2012
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Team 1

Guide Top

Team fights

Team fights zijn een van de, zo niet het belangrijkste ding dat kan gebeuren in een game, want ze kunnen beslissen wie de baron, draak, torens en buffs krijgen. maar met een goede team fight kan een heleboel gebeuren. Dus, wat moet je doen in een team fights? Als Renekton, jou taak is om hun schade dealers te doden meestal AP mid of AD bot, en om hun top lane zo zwak mogelijk te houden zo dat ze niet het team gevechten beïnvloeden. Dus hou ze van farm of kill ze


Guide Top

Early Game

Als je q en w, gebruikt doet dit een van de hoogste dmg combo's op Lvl 2 in het spel


Guide Top

Mid Game

Mid spel begint wanneer Laning fase eindigt. Een goede richtlijn is wanneer de eerste toren op jou lane naar beneden gaat. Wie heeft die toren zal worden bevrijd van de beperkingen van hun LANE, en dus, anderen zullen moeten reageren, waardoor er een domino-effect tot de late game uiteindelijk begint.


Guide Top

Late Game

Late game is anders dan van Mid game hier draait het het meeste om de Baron.
Iets wat je misschien niet echt leuk, vind maar zolang alles wat je gedaan hebt kan jou team meer dmg doen. Winnen is het doel, als je 0/50/0 en je helpt je team om nog te winnen, moet je trots zijn op je overwinning.


Mobafire

General Guides

League of Legends

More Guides

The Charts


Featured

30 Days

All Time

Popular
Top Guide by Champion