Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Tryndamere Build Guide by Ralp7

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.32K
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author Ralp7

[S5] How to play Tryndamere like Kha'zix?! (TR)

Ralp7 Last updated on November 15, 2014
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Ability Sequence

2
4
5
7
9
Ability Key Q
3
14
15
17
18
Ability Key W
1
8
10
12
13
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/
Havoc
 
 

Offense: 21

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legendary Guardian
 
 

Defense: 9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bandit
Intelligence
 
 
 
 
 
 
Wanderer
 
 

Utility: 0


Guide Top

//How to play Tryndamere like Kha'zix?!

If you get a crit, E's cooldown will decrease 2 seconds.

1- Go in with E
2- Find target
3- CRIT,CRIT,CRIT,CRIT,CRIT (Dead)
4- E away (Easy)

Note: This is a turkish guide. You can find english version from there


Guide Top

//Tanıtım ~ Rehber

Bu bir rehber olduğu için sizlere sadece tryndamere'in artıları/eksileri ve eşyaları anlatabilirim. Oynanış tarzını öğrenmek için Hao'nun videolarını izleyebilirsiniz. (Görebileceğiniz en iyi tryndamere)


Guide Top

//Tanıtım ~ Tryndamere

Tryndamere oynamak düşündüğünüz kadar kolay değil. Menzili yok ve tank kasmadığı için kolaylıkla eritilebilir. Ama yakaladığı an tek atar! Tryndamere oynarken çok fazla risk alacaksınız.

Zor bir şampiyon, HERKES OYNAYAMAZ!~


Guide Top

//Artıları - Eksileri

/Artıları

1- Adam ölümsüz*
2- 1 level'de %35 kritik
3- En iyi kule altı giren şampiyon
4- En iyi backdoor atan şampiyon
5- 1v2, 1v3, 1v4, 1v5 savaşabilir (Tek kişilik ordu)
6- En iyi oyun taşıyan şampiyon
7- Koridorunda sınırsız kalabilir (Can çalma + Q)
8- E'sinin menzili, flash'tan daha fazla (9 saniyede bir flash)
9- Oyun boyunca yüksek hasar
10- Mana gerektirmiyor.
11- COUNTER'LANAMAZ !! Zaaaaa xDé

/Eksileri

1- ÇOK FAZLA YETENEK GEREKTİRİYOR!!!
2- Takım savaşlarında iyi değil (sersemletilirse öldürür)
3- Ultisini basmak zor (erken basarsan ölürsün, geç basarsan yine ölürsün. İyi zamanlanması lazım)
4- Ultisi yokken dayanıksız
5- Menzili yok ("kite"lanabilir)


Guide Top

//Büyüler


Ignite : Kill almayı kolaylaştırıyor, yüksek hasarı var. Tutuştur yerine başka birşey alınamaz heralde.

Ghost : Hayalet basmak rakibiniz yakalamayı kolaylaştırıyor. Ne kadar çok yakalarsanız, o kadar çok vurabilirsiniz. Ayrıca flash atıp kaçmaya çalışan birini hayalet basıp yakalaya bilirsiniz.

Teleport, Barrier, Flash neden almıyor?
Gerek yok. Amacınız koridoru kazanmak. Backdoor yaparak her oyuna kazanamasınız.

Koridorunu kazan, maçı kazan.


Guide Top

//Rünler

Runes

Greater Mark of Attack Speed
9

Greater Seal of Health
9

Greater Glyph of Attack Speed
9

Greater Quintessence of Life Steal
3
  • Greater Mark of Attack Speed: Tryndamere saldırı hızı bazlı bir şampiyondur. Kritik şansı veya kritik hasarı değil! Pasifinden zaten kritik şansı geliyor. Ne kadar çok rakibe vurursan o kadar çok kritik gelir.
  • Greater Seal of Health: 4.5 yamasından sonra zırh rünlerine altılan nerf ve can rünlerine atılan buffla beraber can rünlerini kullanmaya başladım. Eğer zırh rünleri koysaydım ve karşıma AP şampiyon gelseydi hiç bir işe yaramayacaktı. Can rünleri hem AD hem AP şampiyonlara karşı kullanılabilir
  • Greater Glyph of Attack Speed: Tryndamere saldırı hızı bazlı bir şampiyondur. Kritik şansı veya kritik hasarı değil! Pasifinden zaten kritik şansı geliyor. Ne kadar çok rakibe vurursan o kadar çok kritik gelir.
  • Greater Quintessence of Life Steal: 6 levelden önce koridorda kalmayı sağlıyor. OP


Guide Top

//Eşyalar

Item Sequence

Infinity Edge
3400

Blade of the Ruined King
3400

Statikk Shiv
2600

Frozen Mallet
3100

Zephyr
2850

Berserker's Greaves - Homeguard
1550

Infinity Edge: Ana eşya. Pasifi kritik hasarı arttırıyor. Kritik atan bir şampiyon için mükemmel eşya.

Blade of the Ruined King: Ana eşya. Can çalma eşyası. Saldırı hızı, can çalma ve yavaşlatması var.

Statikk Shiv: Ana eşya. İlk tamamlanan eşya. Saldırı hızı ve kritik şansı var. Pasifi 100 büyü hasarı vuruyor. Eğer kritik atarsa 200 büyü hasarı vurur. Rakibiniz genellikle zırh kasacağı için büyü hasarı iyi işi görüyor.

Frozen Mallet: Defansif eşya. Bir miktar saldırı gücü, can ve yavaşlatması Tryndamere'in dayanıksızlığını gideriyor. Koruyucu melekten daha iyi!

Zephyr: Pasifi yavaşlatma ve sersemletme etkilerinin süresini azaltıyor. Yüksek saldırı hızı, saldırı gücü, bekleme süresi ve hareket hızı var. Sadece pasifi için bile alınabilecek bir eşya.

Last Whisper: Tankları eritmek için

Berserker's Greaves - Homeguard: Saldırı hızı ayakkabısı. Oyun late game'e gittiyse ayakkabıyı satıp Trinity Force alın. Aynı hareket hızını verir ve üçlü kuvvetin daha fazla özelliği var.


Zephyr : Tryndamere'in ihtiyacı olan herşeyi var. Karşı takımda fazla SERSEMLETME varsa,

Frozen Mallet : Saldırı gücü, can ve yavaşlatmasıyla çok iyi bir defansif eşya. Karşı takımda fazla HASAR varsa,

Last Whisper : Tankları eritmek için birebir ama zorunda kalmadıkça pek alınmasını önermiyorum. Karşı takımda 2-3 tane TANK varsa,


Guide Top

//Soloq kuralları

YAKINDA...dj