Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Yasuo Build Guide by darkdante12

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.10K
Views
0
Comments
1
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author darkdante12

yasuo -Page LMHT

darkdante12 Last updated on December 30, 2013
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

LeagueSpy Logo
Top Lane
Ranked #25 in
Top Lane
Win 50%
Get More Stats

Ability Sequence

1
4
5
7
9
Ability Key Q
3
10
15
17
18
Ability Key W
2
8
12
13
14
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/
Havoc
 
 

Offense: 23

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legendary Guardian
 
 

Defense: 4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bandit
Intelligence
 
 
 
 
 
 
Wanderer
 
 

Utility: 3


Guide Top

Điểm Mạnh và yếu

Điểm mạnh
- Khả năng block skill của đối thủ = tường gió
- Không dùng mana
- Dễ dàng poke đối phương = bão thép (Q) + Quyét kiếm (E)
- Thời gian hồi chiêu nhanh và khoảng cách khá lớn khi dùng ulti
Điểm Yếu
- Khó để có thể thuần phục
- Không thể dùng ulti khi thích
- Dễ chết sốc
- 1 tướng dùng não khá nhiều khi chơi


Guide Top

Ngọc

Runes

Greater Mark of Attack Damage
9

Greater Seal of Armor
9

Greater Glyph of Magic Resist
9

Greater Quintessence of Life Steal
2

Greater Quintessence of Attack Damage
1
Ngọc xanh : 9 viên kháng fép
Ngọc vàng : 9 viên giáp
Ngọc đỏ : 9 viên sát thương vật lý
Ngọc tím:2 viên hút máu, 1 viên sát thương vật lý
Lý do mình chọn ngọc như thế này là, mình nghĩ chiu Q (bão thép ) nó như 1 chiu đánh thường vậy nên việc trụ đường sẽ dễ dàng hơn nếu bạn có hút máu từ đầu game.


Guide Top

Bảng bổ trợ

Masteries
1/
4/
1/
3/
1/
1/
3/
1/
3/
1/
3/
1/
2/
2/
3/
lý do mà mình xài 23-4-3 này là do bộ chiu của yasuo hồi rất nhanh nên việc dùng bảng công 23 sẽ cho bạn 1 lượng dame dồn khá lớn.Còn 3 điểm bên đa dụng là tăng khả năng chạy của yasuo lên, khi chưa mua đồ thì dc + 5 điểm tốc độ chạy. Mình để 4 điểm vào phần thủ vì trong fần lên đồ đã giúp bạn có 1 lượng chống chịu vừa đủ để chơi.


Guide Top

Cách chơi

À do cách chơi có liên wan nhiều đến combo vậy mình xin nói combo trước

Combo cơ bản nhất là Sweeping Bladevào creep sau đó là Steel Tempest nếu tướng của bạn xoáy 1 fát thì thành cmn công rồi.

Combo thứ 2 tương tự như combo cơ bản nhưng việc dùng Steel Tempest của bạn sẽ chậm hơn và chỉ cần Steel Tempest vào tướng (bạn sẽ hạn chế dc việc đẩy đường wá cao và dẫn đến bị gank).

Combo thứ 3 tương tự như 2 cái trên nhưng khác ở điểm là bạn stack đủ 2 lần chiu Steel Tempest thì sau khi thành công combo cơ bản bạn có thể dùng ulti Last Breathhất tung đối fương và xài dc ulti.

Đầu game yasuo khá mạnh với, khiên gió + Steel Tempest (Q) + Sweeping Blade (E), nên việc trao đổi chiu thức đầu game của bạn là cực kì lời, sử dụng combo thứ 2 để kiểm soát được lượng máu của creep đồng thời trao đổi chiêu thức với đối fương.

Cuối game khi giao tranh tổng thì combo thứ 3 là được dụng nhiều nhất, lướt vào sử dụng khiên băng slow đối fương và hất tung bọn nó lên :3.

Với 1 số người chơi họ thường hay dùng ulti của mình để kết liễu đối phương, nhưng với yasuo thì khác ulti của yasuo là Last Breath có 1 lượng xuyên giáp + thêm từ đối phương. Nên lời khuyên của mình là khi đối phương còn 1/2 máu bạn có thể dùng ulti để ám sát và kết liễu đối phương.

Đừng mong đợi ng` khác hất tung lên rồi dùng Last Breath hãy cố gắn tạo ra 1 combo hoàn hảo để mở combat cho team :3.


Guide Top

Mẹo

Như anh Hoàng Luân đã nói, người chơi thành công là người chơi quyết đoán trong việc tấn công đối fương hay lùi về trước khi khiên gió mất tác dụng, khiên gió có thời gian tác dụng gần thời gian với lá chắn vậy hãy luôn chạy để stack đủ khiên gió, sau đó bạn có thể tha hồ trao đổi chiu thức mà ko bị bất lợi

Quét kiếm (E) là chiêu khá quan trọng trong việc mở combat. Cách mình tập chơi yasuo là tạo trận đấu đánh vs máy sau đó lên ap và tập lướt. Lúc này việc bạn có giết được máy hay ko là fụ thuộc vào đường lướt bạn chọn, đồng thời nó cũng giúp cho bạn tập luyện sử dụng combo cho đúng

Yasuo là tướng ko dùng mana và khả năng hồi chiêu cực kì nhanh, hãy tận dụng điểm này để có thể kéo máu đối phương 1 cách có hiệu quả nhất

Mình hy vọng bài viết này sẽ có hữu ích với các bạn ^^ Do mình còn mới với cái chương trình này nên là hình nhưng vị trí mà bạn có thể lướt để thoát giao tranh mình sẽ post sau