Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Brand Build Guide by BaTiSta

This build has been archived and is for historical display only.

PLEASE NOTE: This build has been archived by the author. They are no longer supporting nor updating this build and it may have become outdated. As such, voting and commenting have been disabled and it no longer appears in regular search results.

We recommend you take a look at this author's other builds.Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.28K
Views
7
Comments
5
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author BaTiSta

Brand Ranked °¤CZ¤°

BaTiSta Last updated on March 29, 2013
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

LeagueSpy Logo
Support Role
Ranked #20 in
Support Role
Win 47%
Get More Stats

Ability Sequence

4
14
15
17
18
Ability Key Q
1
3
5
7
9
Ability Key W
2
8
10
12
13
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/
Executioner
 
 

Offense: 21

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Honor Guard
 
 

Defense: 0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pickpocket
Intelligence
 
 
 
 
 
 
 
Nimble
 
 

Utility: 9


Guide Top

Přehled kdo je vlastně Brand a co umí

Brand – The Burning Vengeance
Na jednom velmi vzdáleném místě žil mořský nájezdník znám pod jménem Kegan Rodhe. Stejně jako i jeho lid se Kegan plavil po mořích se svými druhy a okrádal o poklady všechny, kteří neunikly jeho pozornosti. Pro některé byl monstrem, pro ty další jen člověkem. Jednou v noci, když se plavili arktickými vodami objevila se divná světla, která tančila na zmrzlých pustinách. Bylo na nich něco hypnotizujícího; bylo to jakoby je to táhlo k sobě stejně jako můry k plamenům. Pronásledovali ta světla přes zmrzlé planiny až k jeskyni pokryté runamy. Význam těch run byl již dávno zapomenut a tak je Kegan vedl dovnitř. A tam uvnitř perfektní klece z ledu tančil sloup plamene. Nebylo možné, aby taková věc hořela, a už vůbec ne na tomhle místě. Nicméně pohyb tohoto plamenu byl stejně účinný jako vábení sirén, uchvacující a svádějící. A zatímco ostatní zůstali stát vzadu, Kegan si nedokázal pomoci a přiblížil se s rukou nataženou …
To byla poslední věc, kterou si Kegan Rodhe pamatuje, od této chvíle jeho tělo patří Brandovi. Je to stvoření z dávných časů, možná oběť Runových Válek. Ve starodávných svitcích ji znají jako Hořící pomstu „Burning Vengeance“. Toto stvoření je plné čiré nenávisti ke všemu živému a existuje jen proto, aby zniřilo svět lidí a Yordlů. Nikdo si není jistý tím, jak se Brand dostal do Valoranu, ale okamžitě začal lovit. Nakonec jej přemohl Demacijské síly a dali mu na výběr: bojovat v lize nebo zemřít. Přirozeně si zvolil užití své ničivé moci v lize, aspoň proteď …

“Toto místo bude hořet, ale né díky popelu vznášejícímu se ve větru, ale díky pomstě v mých rukou!“
TAGS: Mage, ranged

Staty:
Damage 51.66 (+3 / per level)
Health 380 (+76 / per level)
Mana 250 (+45 / per level)
Move Speed 315
Armor 12 (+3.5 / per level)
Spell Block 30 (+0 / per level)
Health Regen 0.9 (+0.11 / per level)
Mana Regen 1.4 (+0.12 / per level)

Schopnosti:

Q: Sear - Brand před sebe hodí ohnivou kouli, která způsobí magic damage. Pokud cíl vzplane bude imobilizován (stun).W: Pillar of Flame - Po krátké chvíli Brand vytvoří ohnivý sloup v dané lokaci, způsobuje tak magic damage všem jednotkám v daném okolí. Jednotky, které vzplanou dostanou další poškození.E: Conflagration - Brand nechá vzplanout svůj cíl pomocí silné exploze plamenů, která způsobí magic damage. Pokud cíl vzplane tak se oheň rozšíří i na další protivníky.R: Pyroclasm - Brand vypustí ničivý proud plamene, způsobujíc damage při každém zásahu. Pokud cíl vzplane plameny zvýší svou rychlost.Passive: Blaze - Brandovi základní schopnosti zapalují protivníky, způsobujíc jim % magic damage za sekundu z jejich maximální hodnoty zdraví.


Guide Top

Doporučené itemy

Doporučené Itemy


Guide Top

Jak na DMG

Tady vám rozepíšu jak byste měli bojovat nebo se bránit.
MAXIMUM EPIC DMG
--->--->--->--->
Tímhle mám namysli vlastně to, že mu dáte E a potom rychle Q to mu dá STUN a pak se vám nemůže uhnout z W. Pak už stačí jen R a Ignite.
Obyčejnej Damage:
--->--->
Tohle asi ani nemusím popisovat to všichni znáte klasika.
Jak na Obranu:
--->
Tohle znamená že mu hodíte E a hnedka Q = dostane STUN a utíkejte po případě si pomožte spellem
Flash


Guide Top

Výhody / Nevýhody

Vyhody:
-Velký Damage
-Skvělý farmer
-Skvělá passivka
-Nízké cooldowny
____________________________________

Nevyhody:
-Lehko focusovatelný v team fightech
-Málo života
-Chybí escape spell


Guide Top

Tipy

-Můžete použít Brandovi schopnosti v různých kombinacích s cílem. Maximalizovat tak jeho poškození v různých situacích.
-Pyroclasm se náhodně odráží mezi nepřáteli, takže se snažte hodit ho na malou skupinu nepřátel, pokud chcete zasáhnout stejný cíl víckrát.


Guide Top

Summoner Spells

Optimální
To jsou podle mě nej spelli na Branda protože ignite hodně pomáhá, Flash snad nemusí ani říkat.

Dobré

Nanic


Guide Top

Warding

Existují dva druhy ward a to:
Sight Ward -> Tato warda odhalý okolý 1100 range na 3 minuty.

Vision Ward -> Tato warda odhalý okolý 1000 range na 3 minuty, ale navíc ješte vidí nevyditelné.


Guide Top

Další doporučené itemy

Boty
Ionian Boots of LucidityDefensive Items
Zhonya's Hourglass
Abyssal Scepter
Rod of AgesOffensive Items
Abyssal Scepter
Deathfire Gras
Zhonya's Hourglass
Mejai's Soulstealer


Guide Top

Monstra v Jungly

Časi jsou uvedeny v minutách.

Creepi
Spawnou se v: 1:40 a Resnou se za: 1:00

Buffi
Spawnou se v: 1:55 a Resnou se za: 5:00

Drak
Spawne se v: 2:30 a Resne se ze: 6:00

Baron
Spawne se v: 15:00 a Resne se za: 7:00


Guide Top

Screeny / Upozornění !!!

Tohle jsou itemy podle mě a pokud vám mohu nějaké doporučit tak tyto protože zatím mé nejlepší stati byli 39/2/10 jelikož nemám screen tak se pokusím vám sem nějaký dodat tak prosím Strpení