Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Gangplank Build Guide by brzonziehuszar

This build has been archived and is for historical display only.

PLEASE NOTE: This build has been archived by the author. They are no longer supporting nor updating this build and it may have become outdated. As such, voting and commenting have been disabled and it no longer appears in regular search results.

We recommend you take a look at this author's other builds.Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.1K
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author brzonziehuszar

CSELENDZSER GP GUIDE BY ÉN |HUN|

brzonziehuszar Last updated on July 12, 2015
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Guide Top

HÁJ EVRÍBÁDI

SZEVASZTOK BUZSI GOKÁRT VAGYOK (JK(JUST KIDDING FOR GOKÁRT TO ÁNDŰRSZTEND)). EZ ITT AZ ÉN GP GUIDEOM, FŐLEG ARAMON SZOKTAM HASZNÁLNI EZEKET A BUILDEKET DE NORMÁL GAMERE IS BE LEHET VINNI.


Guide Top

GP-RŐL

NAGYON ERŐS CHAMP HA JÓL BUILDELSZ (EZ A GUIDE A LEGJOBB BUILDET MUTATJA BE)

LORE :

Gangplank, a rettegett kalózkapitány Vincent az "Árny" fiaként született, az egyik leggazdagabb és legfélelmetesebb kalóz családba egész Kék Láng szigeten. Egyesek azt hinnék, hogy ez kivételezett, kényelmes és elkényeztetett életet biztosított a fiúnak, de ennek épp az ellenkezője igaz. Bilgewater (Poshadt Víz) városában felnőni nem könnyű, a kalózok nem könyörületességükről híresek. Ez igaz volt családjára is. Vincent azt akarta, hogy fia kemény és edzett legyen, ezért nagyon keményen bánt a fiatal Gangplankkel. Már gyermekként is, Gankplank aljas volt mint egy kígyó, és köztudott volt, hogy nyitott szemmel alszik. Ahogy felnőtt,a fiatal férfi a legkönyörtelenebb és legrettegettebb kalóz lett egész Bilgewaterben. Apja 18. születésnapján volt a legbüszkébb fiára, amikor Gangplank a sötétben hátba szúrta öregét és megszerezte a híres kalózhajót, a Dead Pool-t (Halott Meder). Valoran kontinense azonban veszélyes volt a kalózoknak, de Gangplank tudta mi a dolga. A kalózok barlangjában felkavarta a port a Valorani politika és a Háború Intézményének intézkedései. Eljött az idő hogy Bilgewater képviselje magát a League of Legends-ben, és ki lehetne jobb, mint a legádázabb kalóz? Úgy tartották, hogy Gangplanknek már megvan az ereje és támogatása, hogy a Kalózok Királya lehessen mikor hazatér, de ő inkább vár, hogy még nagyobb hírnevet szerezzen bajnokként, mielőtt visszatér a kalózkodáshoz.


Guide Top

PROS / CONS

-PROS-
-NAGY BURST A Q-JÁVAL-
-CC-T LESZEDI + HEALEL A W-JE-
-PASSZÍV AD-T KAP AZ E-BŐL + MOVEMENT SPEED AKTÍV-
-GLOBAL ULTI-

-CONS-
-MANA ÉHES EARLYBEN-
-EARLYBEN AZ E-JÉBŐL NEM ELÉG A MOVEMENT SPEED HOGY MEGMENEKÜLJÖN EGY GANKTŐL-
-AP SZORZÓS AZ ULTIJA + RANDOM MENNEK EL AZ ÁGYUGOLYÓK-


Guide Top

AD VS AP GP

AD GP:
-MAGAS BURST
-BASIC ATTACK DMG

AP GP OP
-Q-VAL JÓ DMG-E VAN LICH BANE MELLETT
-NOJSZ W HEAL
-ULTIJA SOKAT ÜT SOK AP-VAL


Guide Top

KÖSZÖNÖM

-MAGAMNAK MERT ILYEN LYÓ VAGYOK
-NZÁNAK MERT #NARANCS
-ZOZONAK MERT EGY BRONZOSSAL RANKEDEZIK UI.: CSAK VOLT BRONZOS, MOSTMÁR GOLDOS
-BRAZÍLIÁNAK
-AZ ÖSSZES NYELVTAN NÁCI NÁCINAK
-ÉS PERSZE KB ENNYI JAH KB AZT HISZEM KB KBKBKBBKBKBKBKBKBKBKBKBKKKBKBKGKQEJASFVNJAIKNAVNNMSDKV
-JAH ÉS VÉGÜL DE UTOLSÓ SORBAN GOKÁRTNAK MERT SAJT