Click to open network menu
Join or Log In
Mobafire logo

Join the leading League of Legends community. Create and share Champion Guides and Builds.

Create an MFN Account


Or

Volibear Build Guide by Shazir

Top Volibear Guide From Rank #1 Volibear TR [14.4] FULL GUIDE

Top Volibear Guide From Rank #1 Volibear TR [14.4] FULL GUIDE

Updated on February 23, 2024
9.9
105
Votes
3
Vote Vote
emerald
League of Legends Build Guide Author Shazir Build Guide By Shazir 105 3 131,642 Views 4 Comments
105 3 131,642 Views 4 Comments League of Legends Build Guide Author Shazir Volibear Build Guide By Shazir Updated on February 23, 2024
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!
Would you like to add a comment to your vote?

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Runes: GRASP [GENERAL]

1 2 3 4 5 6
Resolve
Grasp of the Undying
Demolish
Bone Plating
Revitalize

Precision
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Bonus:

+8 Ability Haste
+9 Adaptive (5.4 AD or 9 AP)
+10-180 Bonus Health

Spells:

1 2 3 4 5
AGGRESIVE, EARLY PRESSURE
LoL Summoner Spell: Flash

Flash

LoL Summoner Spell: Ignite

Ignite

Items

Threats & Synergies

Threats Synergies
Extreme Major Even Minor Tiny
Show All
None Low Ok Strong Ideal
Extreme Threats
Ideal Synergies
Synergies
Ideal Strong Ok Low None

Champion Build Guide

Volibear Guide From Rank #1 Volibear TR [14.4] FULL GUIDE

By Shazir
Introduction
EN
In this guide, you will learn how to build VOLIBEAR and how to play hard matchups. And, how to master VOLIBEAR

TR
Bu öğreticide, VOLIBEAR'a nasıl doğru eşyalar kasılacağını, nasıl zor karşılaşmalar oynanacağını ve nasıl VOLIBEAR'da ustalaşacağını öğreneceksin.
Early Game

EN
With this start, your E damage is good and your mana doesn't get low with Presence Of Mind

TR
Bu başlangıçla, E hasarın hatrı sayılır bir hasar vuruyor ve manan Pratik Zeka ile birlikte çok düşmüyor.


EN
With this start, you can heal from minions but not much. But your Q and W deals more damage and with Lethal Tempo your AA's deal more damage

TR
Bu başlangıçla, minyonlardan mutlak sömürü ile can kazanabilirsin ama çok fazla değil. Ama Q ile W'un daha fazla vuruyor ve Lethal Tempo ile erken oyunda iyi gidiyor.


EN
If you playing Doran's Shield enemy top lane is probably ranged or champoin like malphite. Not much to say here, play safe and try not to die.

TR
Eğer Doran'ın Kalkanı oynuyorsan karşı üst koridor büyük ihtimalle uzakçı veya malphite gibi bir şampiyon. Denilecek çok birşey yok, canını çok tutup gankler ile birlikte laneni kazanmaya çalış.
Mid Game
EN
In mid game, Volibear is powerful with 2-3 items. You can enter teamfights to help your teammates and disable towers. Or you can build Hullbreaker and splitpush. As i said Volibear is very good on sidelanes with Hullbreaker. You can takedown towers easily when your team is fighting. If enemy ADC or Support tries to block your splitpush you can dive them easily.

TR
Orta Oyunda, Volibear 2 veya 3 eşya ile çok güçleniyor. Takım savaşlarına katılıp kuleleri kapatabilirsin yada Omurgakıran eşyasını satın alıp takımın savaştayken veya objektifte savaşırken 1-2 kişiyi oyalayabilirsin. Karşı ADC veya Destek ayrık itmeni durdurmaya çalışırsa kule altı rahatça yapabilirsin.
Late Game
EN
I don't want to be late game with VOLIBEAR. If you build Tank items you can be functional in teamfights. If you build Hullbreaker, takedown much towers as much as you can. When your team fights for baron or etc. you can splitpush and end game.

TR
VOLIBEAR ile geç oyunda bulunmak istemem, tank eşyaları satın alırsan takım savaşlarında işlevli olabilirsin. Eğer Omurgakıran eşyasını satın alırsan takımın savaşta veya rakibi oyalarken oyunu bitirebilirsin.
How To Build Volibear

EN
Don't make regular builds with volibear every game. Your build depends on your enemy. Example; don't buy Thornmail agains heavy AP enemy team. Buy early Anathema's Chains against ranged, it really helps to play agains ranged. Or buy first item Iceborn Gauntlet against high speed champion or high slow champon (garen, olaf, darius etc.) or rush Cosmic Drive (if you want more damage). And dont buy first item Jak'Sho, because it lowers your damage and has no utility like slowing. Buy Nashor's Tooth or Cosmic Drive first instead of Jak'sho. After build armor or mr (depends on enemy team.)

TR
Her oyunda VOLIBEAR ile ezbere eşyalar satın almayın. Eşyalarınız düşmanınıza bağlıdır. Örnek; Ağır yetenek gücüne düşman takıma karşı Çivili Zırh satın almayın. Menzillilere karşı Anathema'nın Zincirlerini erken satın alın, menzillilere karşı oynamak gerçekten yardımcı olur. Yüksek hıza şampiyona veya yüksek yavaşlatmaya sahip şampiyona (garen, olaf, darius vb.) karşı ilk eşya Buzdoğan Eldiven'i satın alın veya Kozmik Hızlandırıcı çıkın. (daha fazla hasar istiyorsanız). Ve ilk eşya Jak'Sho'yu satın almayın, çünkü bu hasarınızı azaltır ve yavaşlatma gibi bir faydası yoktur. Jak'sho yerine önce Nashor'un Dişi veya Kozmik Hızlandırıcı satın alın. Sonrasında zırh veya büyü direnci eşyaları satın alın (düşman takımına bağlıdır.)

All Items Explained
EN
It did lose the 10% reduced damage from your primary target passive, but getting to it 400g earlier feels so good. You can run down a whole lot of AD toplaners when you get it, because most of them won't have their first item yet as they all cost 3000g or more.

TR
Birincil hedef pasifinden gelen %10 azaltılmış hasarı kaybetti, ancak ona 400 altın daha erken ulaşmak çok iyi hissettiriyor. Aldığınızda çok sayıda AD toplaner'ı ezebilirsiniz, çünkü çoğunun maliyeti 3000 altın veya daha fazla olduğundan çoğu henüz ilk ürününü alamayacaktır.
EN
If you want to build very tanky and be powerful frontliner, you can build this. Also, when combined with other tank items. Volibear can reach 370 armor 270 mr at full build.

TR
Eğer çok tank eşya dizilimi yapmak veya güçlü bir ön saf oyuncusu olmak istiyorsan, bu eşyayı satın alabilirsin. Ayrıca, tank eşyaları ile kombine edildiğinde. VOLIBEAR 370 zırh ve 270 büyü direncine sahip olabiliyor.
EN
I dont recommend to build this item. Because its late game item and Volibears late game is not good. But if you want to have much health you can build it with Titanic Hydra. But not very bad at S14.

TR
Bu eşyayı satın almanızı önermen. Çünkü geç oyun eşyası ve VOLIBEAR geç oyunda güçlü değil. Ama çok cana sahip olmak istiyorsanız yada eğlenceli build istiyorsanız Titanic Hydra ile dizilim yapabilirsin. Ama S14'te o kadarda kötü değil.
EN
Not bad item, has good damage but you less tanky. I would rather buy Iceborn Gauntlet or Sundered Sky. If you play splitpushing volibear, then its viable with Hullbreaker.

TR
Çok kötü eşya değil, güzel hasarı var ama kırılgan yapıyor. Bu eşyayı almak yerine şahsen İlah Sindiren veya Buzdoğan Eldiveni satın alırım. Eğer ayrık itme amaçlı oynuyorsan Omurgakıran ile oynanabilir.
EN
Very good bruiser item for Volibear. Good with Jak'sho because it needs to be stack per second

TR
Volibear için çok güzel bir dövüşçü eşyası. Jak'Sho ile iyi çünkü saniyeler geçtikçe yükler birikiyor.
EN
Best item on Volibear and has more winrate on Volibear compared to other items. It gives everything Volibear wants. (movement speed, ability haste, ap etc.)

TR
Volibear'ın en iyi eşyası ve diğer eşyalara kıyasla en yüksek kazanma oranı var. Bu eşyada Volibear'ın ihtiyacı olan herşey var. (hareket hızı, yetenek hızı, ap vs.) (TR Sunucusunda çok görülmeyen bir eşya fakat evet VOLIBEAR'ın core itemi olabilir.)
EN
Good item, build against high ad or champions like warwick, aatrox, swain.
Don't underestimate this item's passive, it deals much damage when you build tank

TR
Güzel eşya, karşı rakipte çok AD oranlı veya warwick, aatrox, swain gibi şampiyon varsa almanı tavsiye ederim. Ve bu eşyanın pasifini hafife almayın hatrı sayılır bir hasarı var.
EN
Good against high AP enemy comps. Speed combines with Cosmic Drive's speed and makes you catch mages easy.

TR
Yüksek AP'ye sahip takım kompozisyonlarına karşı güzel eşya. Kozmik hızlandırıcı ile kombine edilince rakip büyücüleri daha hızlı yakalayabilirsin.
EN
In S14, this item is changed and its not good as before. But its viable if you want to splitpush.

TR
Bu eşya S14'te değişti ve artık eskisi kadar iyi değil. Ama ayrık itmek istiyorsan alabilirsin.
EN
It has good synergy with other bruiser items. Very good with Sundered Sky too.

TR
Diğer dövüşçü eşyaları ile güzel sinerjisi var. Sundered Sky ile de çok güçlü.
EN
Very good item. Not much to say here, increases your sustain and MR. But, doesn't give much MR compared to Force Of Nature. Has good synergy with healing allies (milio, soraka etc.)

TR
Güzel bir eşya. Denecek çok fazla şey yok, büyü direncini ve hayatta kalma şansını artırıyor. Ama, Doğanın kudretine kıyaslarsak daha az büyü direnci veriyor. Can veren dost takım arkadaşları ile güçlü. (yuumi, soraka, milio)
EN
Good against mages, shreds enemys magic resist makes your E and Passive deal more damage and your AP teammates deal more damage too.

TR
Büyücülere karşı güzel tercih, rakip takımın büyü direncini kırıyor ve senin E ile pasifin daha fazla vuruyor. Ayrıca dost büyücü takım arkadaşlarında.
EN
Good item on Volibear. Makes Passive and E deal more damage and your passive autos deal more damage too. Good with Iceborn Gauntlet and Jak'Sho.

TR
VOLIBEAR'da güçlü bir eşya. Pasifin ile E yeteneğin daha fazla vuruyor. Buzdoğan eldiveni ile Jak'sho ile iyi gider. (yukardaki klasik buildleri yaparsanız.)
EN
Good item when building full AP. But it doesn't give health like Cosmic Drive. And you can't buy Iceborn Gauntlet so it makes you squishy against ad comps but as i said good when building full AP
TR
Full AP kasıldıüında güzel bir eşya, Cosmic Drive gibi can vermiyor. Ve Iceborn Gauntlet eşyasını alamıyosunuz ve bu sizi AD rakiplere karşı kırılgan yapıyor ama dediğim gibi full AP kasıldığında güzel eşya.
EN
Good item against high AD and high AS (like jax, bel'veth, master yi). When combined with Jak'sho your armor increases very high.

TR
Yüksek AD ve yüksek saldırı hızına sahip rakipler için güzel seçim. (jax, belveth, master yi). Jak'Sho ile kombine edildiğinde çok yüksek zırh değerlerine ulaşabiliyorsunuz.
EN
Good item when building tank. And does very well at teamfights.

TR
Tank kasıldığında güzel bir eşya. Ve takım savaşlarında iyi iş çıkarıyor.
EN
Not much to say here, its MR version of Sunfire Aegis.

TR
Denecek çok fazla birşey yok, Günateşi Kalkanı'nın MR versiyonu.
EN
This item is very good against high AP comps. You can combine this with Jak'sho and Force Of Nature

TR
Bu eşya yüksek AP hasarına sahip rakipler için çok iyi. Jak'sho ve Doğanın Kudreti ile kombine edebilirsin.
All Runes Explained

EN
This is the most common rune on Volibear. You have sustain against melee matchups and damage. But most importantly, it gives permamently heal. Volibear's late is not good but if you have grasp you can reach 400-500 extra heal with this rune.

TR
VOLIBEAR'da kullanılan en sık rün Grasp'tır. Yakıncı karşılaşmalara karşı can çekme ve hasarı var. Ama en önemlisi, kalıcı can vermesi. VOLIBEAR'ın geç oyunu güçlü değil fakat bu rün ile ekstra 400-500 can kazanıp daha fazla etkin olabiliyorsunuz

EN
If you want to fight in early game and win, you can go this rune page. Not much to say here. Its better in cheese or building AP.

TR
Eğer erken oyunda savaşıp kazanmak istiyorsan, bu rün sayfasını kullanabilirsin. Denecek çok birşey yok. Cheese'de ya da AP kasılınca daha güçlü.

EN
Good rune page on Volibear. It gives damage after combo like PTA and gives sustain. But don't forget Volibear stacks it very slow compared to other champions using Conqueror rune. I recommend to go Jak'sho with this build. Makes you very tank frontliner and hasn't have low damage if you build Nashor's Tooth and Cosmic Drive.

TR
VOLIBEAR'da güzel bir rün sayfası. Ekstra hasar sağlıyor tıpkı Saldırıya Devam gibi ve az da olsa mutlak sömürü sağlıyor. Ama unutma ki VOLIBEAR bunu diğer Yenilmez rününü kullanan şampiyonlara göre daha yavaş kasıyor.

EN
Very good rune on Volibear. It increases your damage on combos. But doesn't gives sustain like Conqueror.

TR
VOLIBEAR için çok güzel bir rün sayfası. Combolarındaki hasarını hatrı sayılır birşekilde artırıyor. Yenilmez gibi mutlak sömürü vermiyor fakat daha hızlı proclanıyor.

EN
If your enemy is ranged, its good. Gives sustain and speed makes you healthy against ranged top laners (vayne, quinn.)

TR
Eğer rakibiniz uzakçı ise, güzel bir rün. Verdiği hız ve can sizi uzakçı karşılaşmalarda daha canlı ve sağlıklı yapıyor (vayne, quinn.)
Download the Porofessor App for Windows
League of Legends Build Guide Author Shazir
Shazir Volibear Guide
Follow
Vote Vote
Volibear Guide From Rank #1 Volibear TR [14.4] FULL GUIDE

League of Legends Champions:

Teamfight Tactics Guide