Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Lee Sin Build Guide by CR Jukebox

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.315K
Views
25
Comments
16
Votes
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author CR Jukebox

[TR/EN] Lee Sin Guide | Tank / Off-Tank / Carry |

CR Jukebox Last updated on May 26, 2014
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Türkçe

[VS]

English [in Progress]

Ability Sequence

1
4
5
7
9
Ability Key Q
3
15
17
18
Ability Key W
2
8
10
12
13
14
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Havoc
 
 

Offense: 9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/
Legendary Guardian
 
 

Defense: 21

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bandit
Intelligence
 
 
 
 
 
 
Wanderer
 
 

Utility: 0


Guide Top

TÜRKÇE:


Guide Top

Tanıtım

Lee Sin Rehberi
Yazar Hakkında

Merhabalar ben Oğuzhan DEMİR. Oyunda beni CR Jukebox ismi ile bulabilirsiniz. Şuan için Altın Küme'deyim fakat Sezon 4'te çok daha iyi yerlere gelmeyi hedefliyorum. Lee Sin benim en beğendiğim ve en iyi olduğum şampiyon. Ve Türkiye'de çok sevilen, fakat doğru kullanılmayan bir şampiyon olduğu için bu rehberi yapmak istedim. Bu rehber benim için bir ilk olacak, umarım beğenirsiniz. Hadi rehberimize biraz gözatalım.


Guide Top

Yetenekleri

Artçı Rüzgar
Lee Sin bir yetenek kullandıktan sonra, sonraki 2 normal saldırısı %40 Saldırı Hızı ve her biri için 15 enerji geri döner.


Ses Dalgası / Titreşim Darbesi
Ses Dalgası: Lee Sin rakiplerinin yerini tespit etmek için düzensiz bir ses dalgası gönderir; dalga, karşılaştığı ilk rakibe fiziksel hasar verir. Ses Dalgası bir rakibe çarparsa, Lee Sin sonraki 3 saniye boyunca Titreşim Darbesi gerçekleştirebilir.

Titreşim Darbesi: Lee Sin, Ses Dalgası'nın vurduğu rakibin üstüne atılarak, fiziksel hasar artı rakibin eksik canının %8'ine eşdeğer hasar verir.

İhtiyat / Demir İrade
İhtiyat: Lee Sin hedef takım arkadaşıe doğru atılarak, hem kendini hem de takım arkadaşıini hasardan korur. Kalkanlardan biri kırılırsa, Enerji bedelinin yarısını geri kazanır. Lee Sin İhtiyat gerçekleştirdikten sonraki 3 saniye boyunca Demir İrade gerçekleştirebilir.

Demir İrade: Lee Sin'in yoğun eğitimi, savaşta avantaj sağlar. Lee Sin 5 saniyeliğine Cançalma, Büyülü Sömürü ve Zırh Kazanır.

Fırtına / Sakatla
Fırtına: Lee Sin yere vurarak, büyü hasarı veren ve vurduğu her birimi görünür kılan bir şok dalgası yaratır. Fırtına bir rakibe vurursa, Lee Sin sonraki 3 saniye boyunca Sakatla büyüsünü gerçekleştirebilir.

Sakatla: Lee Sin Fırtına ile görünür hale gelen, yakındaki rakiplerı sakatlayarak, 4 saniyeliğine Hareket ve Saldırı Hızlarını azaltır. Hareket ve Saldırı Hızları, bu süre boyunca adım adım normale döner.

Ejderhanın Gazabı
Lee Sin güçlü bir döner tekmeyle hedefini geri savururarak, hedefe ve çarptığı bütün rakiplere fiziksel hasar verir. Hedefin çarpıştığı hedefler de kısa süreliğine havaya savrulur. Lee Sin oyuncuları harita dışına tekmelemese de, bu tekniği Jesse Perring'den öğrenmiştir.Lee Sin güçlü bir döner tekmeyle hedefini geri savururarak, hedefe ve çarptığı bütün rakiplere fiziksel hasar verir. Hedefin
çarpıştığı hedefler de kısa süreliğine havaya savrulur.


Guide Top

Rünler

Runes

Greater Mark of Attack Damage
9

Greater Seal of Armor
9

Greater Glyph of Magic Resist
9

Greater Quintessence of Attack Damage
3

Gelişmiş Saldırı Gücü Damgası

Gelişmiş Saldırı Gücü Damgası, sabit Saldırı Gücümüzü arttırarak ormanda ve savaşlarda bizi karşı rakibe karşı üstün tutar.

Gelişmiş Zırh Mührü

Gelişmiş Zırh Mührü, rakip takımdaki AD tabanlı şampiyonlara karşı direnmemizi sağlar.

Gelişmiş Büyü Direnci Nişanı

Gelişmiş Büyü Direnci Nişanı, rakip takımdaki AP tabanlı şampiyonlara karşı bize ekstra direnç sağlar.

Gelişmiş Saldırı Gücü Cevheri

Gelişmiş Saldırı Gücü Cevheri, Gelişmiş Saldırı Gücü Damgası'na göre daha yüksek bir saldırı gücü sağlayarak üstünlük kurmamızı sağlar.

Gelişmiş Can Çalma Cevheri

Gelişmiş Can Çalma Cevheri, önermediğim bir rün olsada defansif setlerde ormanda ve haritada daha uzun süre dayanmamızı sağlayarak bize daha etkili bir oyun sunar. Lazım olan durumlarda 2 tane Gelişmiş Can Çalma Cevheri çıkılabilir.


Guide Top

Kabiliyetler

Yarı-Defansif ve Taşıyıcı Eşya Seti için:

Masteries
1/
4/
1/
3/
1/
1/
3/
3/
3/
1/
2/
2/
2/
1/
1/
1/

Bu kabiliyetler, Defansif kabiliyetlere göre daha agresif olup, AD tabanlı bir eşya seti için düzenlenmiştir. Fakat aldığınız defansif eşyalar Enchanted Armor sayesinde %5 oranla artacağı için ne olursa olsun çok kolay yok edilebilen bir Lee Sin olmayacaksınız. Tough Skin ve Bladed Armor sayesinde uzun süre ormanınızda kalabilir, Block ve Unyielding sayesinde rahatça baskınlara gidebileceksiniz.

Fury ve Butcher sayesinde ormanınızı rahatlıkla temizleyebilecek, Executioner ile az canla kaçan rakipleri yakalayacak ve Warlord ile taban AD değerinizi yükseltebileceksiniz.Defansif Eşya Seti için:

Masteries
3/
1/
3/
1/
1/
2/
2/
1/
3/
1/
3/
3/
1/
1/
2/
1/
1/

Bu kabiliyetler ne kadar defansif olsa bile, Saldırı kısmında bulunan Fury Butcher ve Feast sayesinde ormanınızı rahatlıkla temizleyebilecek Brute Force ve Martial Mastery ile baskınlarda istenilen hasarı verebileceksiniz.

Enchanted Armor ile aldığımız her defansif eşyanın değeri %5 artacak ve Hardiness in verdiği zırh ile rahatlıkla baskınlara gidebileceğiz. Perseverance ve Second Wind ile ormanımızı temizledikten ve baskınlardan sonra canımızı yenileyebilecek, Tenacious ile takım savaşlarında ekstra Zırh ve Büyü Direnci'ne sahip olacağız. Runic Shield oyun başında orman temizlememizde bize yardımcı olacak ve Legendary Guardian tüm kitle kontrol etkilerininin sürelerini %15 oranında azaltacak.


Guide Top

Eşyalar


Defansif Eşya Seti:

Item SequenceRuby Sightstone
1600

Randuin's Omen
2900

Spirit Visage
2800

Locket of the Iron Solari
2200

Warmog's Armor
2850

Defansif Eşya Seti seçiminde önerilen eşyalar bu şekildedir. Fakat bu set, karşı takımdaki AP ve AD yoğunluğuna göre, karşı takımdaki rakiplerin o anki durumuna göre, veya takımınızın ihtiyacına göre değiştirilebilir. Bu yüzden kesinlikle ezbere gidip aynı seti SEÇMEYİNİZ! Duruma göre çıkabileceğiniz eşyaları yukarıdaki eşya setleri bölümünden bulabilirsiniz.


Taşıyıcı Eşya Seti:

Item SequenceRuby Sightstone
1600

Ravenous Hydra
3500

The Black Cleaver
3000

Last Whisper
1300

Taşıyıcı Eşya Setinde alınması önerilen eşyalar yukarıdaki gibidir. 5 eşya görünmesinin sebebi genellikle son eşyanın defansif çıkılmasından kaynaklıdır. Karşıdaki AD/AP yoğunluğuna göre Randuin's Omen Spirit Visage Warmog's Armor gibi eşyalar çıkılması gerekmektedir. Duruma göre çıkabileceğiniz eşyaları yukarıdaki eşya setleri bölümünden bulabilirsiniz.


Yarı-Defansif Eşya Seti:

Item SequenceRuby Sightstone
1600

The Black Cleaver
3000

Maw of Malmortius
3250

Mercurial Scimitar
3600

Yarı-Defansif Eşya Setinde alınması önerilen eşyalar yukarıdaki gibidir. Son eşyanın Defansif çıkılması her zaman önerilir. Oyunun o anki duruma göre sette bulunan eşyalardan birini seçip kullanabilirsiniz. Önerim Randuin's Omen Spirit Visage tarzı hem can hemde direnç kazandıran eşyalardır. Fakat seçim tabi ki oyunun o anki durumuna göre değişiklik gösterecektir.


Guide Top

Sihirdar BüyüleriBu büyüler benim her oyunda istisnasız kullandığım büyülerdir. Totem eksikliğinde Sıçra kullanarak hem savaşa dahil olabilir, hem Insec mekaniği ile rakibi takımına gönderebilir, hemde rakip takımın arasından kolayca uzaklaşabilirsiniz.
Tutuştur ile yapılan baskınlarda rakibi daha kolay bir şekilde yok edebilir, takım savaşlarında h***as rakiplere karşı kullanarak üstünlük sağlayabilirsiniz.Kullanılabilir bir seçim fakat benim önermediğim bir büyü seçimidir. Ne kadar W,Q yeteneklerine sahip olsak ta Sıçra yeteneğini kullanmak her türlü durumda bize avantaj sağlar.
Bitkinlik ile yapılan baskınlarda rakibi bitkinleştirerek yapılan baskına karşı çıkmasını zorlaştırarak kolayca katletmemize yardımcı olur.Kullanılabilir bir seçim fakat benim önermediğim bir büyü seçimidir. Tutuştur'da da olduğu gibi ne kadar W,Q yeteneklerine sahip olsak ta Sıçra yeteneğini kullanmak her türlü durumda bize avantaj sağlar.


Guide Top

Güçlü ve Zayıf Yönleri

Güçlü Yönleri+ Aşırı çevikliğe sahip olması etkili bir oyun sunar.
+ Etkili baskınları sayesinde koridorlarını rahatlıkla güçlendirir.
+ Enerji kullanması mana gereksinimi ortadan kaldırır.
+ Kolay bir şekilde rakip ormanı temizleyebilir.


Zayıf Yönleri+ Oynanması zor bir karakter.
+ Yavaş Orman ve Minyon temizliği CS oranının düşmesini sağlıyor.
+ Oyun sonunda etkisini kaybediyor.
+ Beceri Atışına ve El çabukluğuna dayalı bir şampiyon olması


Guide Top

Üstün Olduğu Rakipler

Akali

Akali Twilight Shroud yeteneği ile yarattığı görünmez perdeye girerek görünmez olur.
Lee Sin'in Tempest yeteneği ile Akali'yi rahatlıkla görünür kılabilir ve mağlup edebilirsiniz.
Wukong

Wukong'un Decoy yeteneği ile yarattığı kopyasına kanmamak için Tempest yeteneğini kullanarak orjinalini rahatlıkla bulabilirsiniz.Shaco

Shaco'nun Deceive'i sayesinde edindiği görünmezlik yeteneğini Tempest yeteneği ile rahatlıkla görünür hale getirebilir, ardından atılan Sonic Wave ile işaretleyip katledebilirsiniz.Talon

Talon'un Shadow Assault yeteneğini kullandığı anda doğru zamanlamayla Tempest yeteneğiyle görünür hale getirebilir ve Sonic Wave ile yakalayabilirsiniz.Twitch

Twitch'in Ambush yeteneği görünmez olmasını sağlar. Baskınlarda kaçmaya çalışan bir Twitch'i Tempest yeteneği ile kolaylıkla yakalayabilirsiniz.Rengar

Rengar'ın Thrill of the Hunt yeteneği görünmez olmasını sağlayarak harika baskınlara sebep olur. Doğru zamanda atılan bir Tempest ile onun planlarını suya düşürebilir ve onu safdışı bırakabilirsiniz.


Aslına bakacak olursak oyundaki tüm Görünmez olma yeteneğine sahip şampiyonlara karşı rahatlıkla üstünlük kurabilir. Fakat başlıca şampiyonlar yukarıdaki gibidir.


Guide Top

Zayıf Olduğu Rakipler

Udyr

Saldırı anında Udyr'in ardarda yaptığı yetenek değişimleri, Lee Sin'i zayıf düşürerek mağlup olmasını sağlıyor. Udyr Lee Sin için gerçekten karşı konulamaz bir rakip.


Renekton

Oyun başlarında Lee Sin'den daha etkili olan bu şampiyon, saldırı esnasında Ruthless Predator yeteneğiyle Lee Sin'i safdışı ederek diğer yetenekleriyle yüksek bir hasar sağlıyor.

Kayle

Bildiğimiz üzere Lee Sin az canlı rakipleri kaçırmayan bir karakter. Fakat Kayle Intervention yeteneğiyle birden karşı konulmaz bir hal alıp ani bir saldırı yaparak Lee Sin'in planlarını suya düşürüyor.

Garen

Hem Perseverance can doldurarak hemde Decisive Strike yeteneğiyle susturup dürtülmeye olanak vermeyen bu şampiyon Lee Sin'in için gerçekten sinir bozucu bir rakip.

Trundle

Lee Sin'in yaptığı saldırının ardından yeteneklerini ardarda kullanan Trundle Lee Sin'in geri çekilmesini engelleyerek kendini karşısında zor durulan bir rakip haline getiriyor.


Guide Top

Orman / Minyonlar


Kırmızı Güçlendirme ile başlangıç:Lizard Elder (Kırmızı Güçlendirme) :


Oyuna Kırmızı Güçlendirme ile başlamak orman temizliğinde bizi verdiği güçlendirme yarar sağlar. Ek olarak bu seçimi yapmak, orman temizliğinden sonra üst, veya orta koridora baskın yapmanızı sağlayarak takım arkadaşlarına karşı yardımda bulunmamızı sağlar.


Wraiths:


Kırmızı Güçlendirme'den sonra ifritleri öldürmenizi öneririm. Ne kadar EXP olarak fazla bir yararı olmasa da verdiği para ile ilk dönüşümüzde Eşya Setinde belirtilen eşyaları çıkmamızda yardımcı olur.


Wolves:


İfritlerden sonra kurtları da öldürerek altın miktarınızda artış sağlayabilirsiniz. Fakat karşı takımda hızlı orman temizleyen bir Ormancı bulunuyorsa kurtları boş verip Mavi Güçlendirme'ye gitmek ormanınızı korumanızda yardımcı olur.


Ancient Golem (Mavi Güçlendirme) :


Mavi Güçlendirme almak Enerji olarak pek yardımcı olmasa da verdiği Bekleme Süresinde Artış güçlendirmesi yapılan baskında daha etkili bir oyun yapmamızı sağlar.Mavi Güçlendirme ile başlangıç:Ancient Golem (Mavi Güçlendirme) :


Orman temizlemeye Mavi Güçlendirme alarak başlamak verdiği Bekleme Süresinde Azalma etkisi ile yeteneklerimizle ormanı hızlı bir şekilde kullanmamızı sağlar.


Wolves:


Mavi Güçlendirmenin ardından Kurtlar'ı öldürmek bize altın miktarında artış sağlar ve ilk geri dönüşte Eşya Setinde belirtilen eşyaları rahatlıkla almamızı sağlar.


Wraiths:


Kurtlardan İfritleri öldürmek Mavi Güçlendirme ile çok kısa sürdüğünden dolayı Kırmızı Güçlendirayabiliriz. Fakat karşı takımdaki Ormancı'ya karşı da dikkatli olmak gerekir.


Lizard Elder (Kırmızı Güçlendirme) :


Kırmızı Güçlendirmeye sahip olduktan sonra Orta ve Alt Koridora yapılan baskında Mavi ve Kırmızı Güçlendirmenin de katkısıyla etkili bir baskın yapılabilir.


Mavi Güçlendirme veya Kırmızı Güçlendirme ile başlangıç seçimini, takımınızdaki şampiyonlar ve karşı takımdaki şampiyonlara göre seçmeniz gerekir. Eğer doğru seçimi yapabilirseniz, takımınız için çok yararlı bir Early-Game imkanı sağlarsınız.


Guide Top

Hareketler

Hareketler video halinde yapılacaktır. Çekimlerden sonra yüklenecek.


Guide Top

Örnek Maç Sonuçları


Guide Top

ENGLISH: [IN PROGRESS]


Guide Top

Introduction

Lee Sin Guide
Who am I?

Hi guys, I'm Oğuzhan DEMİR. I'm in Gold Division now but I'm planning reach better places. Lee Sin is my favorite champion. I wanted to make this guide for who wants to play Lee Sin. This is my first guide. Hopefully you like it. Let's look this guide.


Guide Top

Skills

Flurry
After Lee Sin uses an ability, his next 2 basic attacks within 3 seconds gain 40% Attack Speed and return 15 energy each.


Sonic Wave / Resonating Strike
Sonic Wave: Lee Sin projects a discordant wave of sound to locate his enemies, dealing physical damage to the first enemy it encounters and revealing them for 3 seconds. If Sonic Wave hits, Lee Sin can cast Resonating Strike within the next 3 seconds.

Resonating Strike: Lee Sin dashes to the enemy hit by Sonic Wave, dealing physical damage plus 8% of their missing health as physical damage.

Safeguard / Iron Will
Safeguard: Lee Sin rushes towards a target ally, shielding him for the next 5 seconds. After using Safeguard, Lee Sin can cast Iron Will for the next 3 seconds.


Iron Will: Lee Sin's intense training allows him to thrive in battle. For 5 seconds, Lee Sin gains lifesteal and spell vamp.

Tempest / Cripple
Tempest: Lee Sin smashes the ground sending out a shockwave that deals magic damage and reveals enemy units hit for 4 seconds. If Tempest hits an enemy, Lee Sin can cast cripple for the next 3 seconds.

Cripple: Lee Sin cripples nearby enemies revealed by Tempest, reducing their Movement and Attack Speed for 4 seconds. Movement and Attack Speed recover gradually over the duration.

Dragon's Rage
Lee Sin performs a powerful roundhouse kick launching his target back 1200 units, dealing physical damage to the target and any enemies they collide with. Enemies the target collides with are knocked into the air for a short duration.


Guide Top

Runes


Guide Top

Masteries


Guide Top

Items


Guide Top

SpellsI uses this spells every every game. When you haven't got any ward, you can join fights with Flash. You can do Insec mechanic with Flash, and escape the fights easily
You can kill your enemy easily with ignite and you can kill the dangerous enemies in the team fight.You can choose it but I do not recommend it. Yes, we can escape with our skills but maybe we need use the Flash any time.
If we use exhaust to enemy, our teammates kill his enemy easily.You can choose it but I do not recommend it. Yes, we can escape with our skills but maybe we need use the Flash any time.


Guide Top

Pros / Cons

Pros+ His mobility offers a very good game
+ Powerful ganks after level 3
+ Uses energy, doesn't need mana.
+ Easy counter-jungling.


Cons+ High skill cap
+ Hard to creeping/jungling
+ Loses your power in a late-game
+ Hard to play


Guide Top

Lee Sin is strong against


Guide Top

Lee Sin is weak against


Guide Top

Creeping / Jungling


Guide Top

Tricks

I will record tricks, and upload here.


Guide Top

Example Game Results