Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Rengar Build Guide by ArchAngeL74

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.174K
Views
3
Comments
5
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author ArchAngeL74

RENGAR REHBERİ / TÜRKÇE

ArchAngeL74 Last updated on August 17, 2014
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

LeagueSpy Logo
Top Lane
Ranked #37 in
Top Lane
Win 51%
Get More Stats

Ability Sequence

1
4
5
10
14
Ability Key Q
2
8
9
13
17
Ability Key W
3
7
12
15
18
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/
Havoc
 
 

Offense: 21

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legendary Guardian
 
 

Defense: 9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bandit
Intelligence
 
 
 
 
 
 
Wanderer
 
 

Utility: 0Threats to Rengar with this build

Threat
Low
High
Show all
Threat Champion Notes
1
Kha'Zix
1
Gangplank
Guide Top

Rengar Üst Koridor

Rengar oyunda gerçekten iyi bir yere sahip fakat hala çok fazla tartışma konusu olan bir karakter. Benim oyundaki adım ArchAngeL74 , şuan ki hesabım daha dereceli sırasında bile değil fakat oyunu daha Türkiye'ye geldiği günlerden beri oynuyorum. Daha önce çok fazla hesap'ta oynadım fakat elimde kalan son hesabım bu. O yüzden kesinlikle benim kötü bir oyuncu olduğumun düşünülmesini istemiyorum. Gel gelelim rehberimize ,

Uzun süre Rengar kullanmış birisi olarak bu build'i paylaşmayı düşündüm. Öncelikle söylemeliyim ki Rengar ne kadar nerf yemiş olursa olsun hala çok güçlü ve kullanışlı bir şampiyondur. Artık başlayalım ,

Rengar'ın Pasif Yeteneği : Görünmez Yırtıcı Unseen Predator
Rengar Görünmez Yırtıcı yeteneği sayesinde çalı içerisinden menzil içindeki rakiplerin üzerine atlayabilir. Bu Rengar için harika bir pusu , rakibi sersemletmek , muhteşem bir hız ve kaçış mekanizması sağlıyor.

Rengar'ın Hasar Kaynağı (Q) : Yabani Savagery

Rengar'ın hasarının asıl kaynağı Savagery yeteneğidir. Sapladığı bıçak darbesi ile karşıdaki rakibe yüksek oranda hasar verebilir. Ayrıca Vahşet'i sayesinde ikinci Empowered Savagery saldırısı ile verdiği hasar katlanır. Ayrıca bu yetenek sapladığı bıçak darbesinin verdiği hasarın yanında bir süreliğine'de saldırı hızı sağlar. Vahşet ile birlikte kullanıldığında saldırı hızı avantajı 2 kat yükselir.

Rengar'ın Defansif Yeteneği (W) : Savaş Kükremesi Battle Roar

Rengar rakip yanındayken Battle Roar yeteneğini kullandığında rakibe belli bir miktar büyü hasarı verir. Ayrıca kısa süreliğine bir miktar büyü direnci ve zırh elde eder.
Vahşet halinde iken Rengar Empowered Battle Roar seviyesine göre bir miktar can doldurur.

Rengar'ın Kaçış ve Yakalama Yeteneği (E) : Bola Atışı Bola Strike

Rengar bir bola fırlatarak rakibe hasar verir ve onu kısa süreliğine yavaşlatır.
Vahşet halinde iken Rengar bir Empowered Bola Strike fırlattığında rakip hem hasar alır , hemde yerine sabitlenir. Ayrıca sabitlenmesi bitince bir süre yavaşlar.

Rengar'ın Kaçış ve Avlama Yeteneği (R) : Av Heyecanı Thrill of the Hunt

Rengar belli bir süre içerisinde görünmez olur ve menzil içerisindeki tüm rakiplerin yerini saptar. Ayrıca çalıya girmesine gerek kalmaksızın rakibin üstüne sıçrayabilir. Ayrıca Thrill of the Hunt yeteneğini kullandığında hareket hızı avantajı sağlar ve görünmez olan rakipleri çalı içindeki rakipleri saptar. Ultisi bittiğinde yada bir rakibe atladığın Rengar'ın vahşeti 5'e kadar kendiliğinden dolar.

Vahşet Nedir ? (Ferocity)

Rengar'da mana , öfke yada enerji yoktur. Rengar'da vahşet adı verilen bir tür enerji çeşidi vardır. Yetenekler kullandıkça Vahşet dolar. 5 Vahşet olduğunda Rengar'ın yetenekleri çok daha etkili bir vuruş yapar. Vahşet kullanıldığında tekrar 0'a düşer.

Kemikdiş Kolye : bonethooth necklace

Kemikdiş Kolye nedir ?

Bu kolye Rengar'a özel bir eşyadır ve ücretsiz olarak başlangıçta alınabilir. Ziynet olarak geçer 3 farklı kolye vardır . Hepsinin pasif özellikleri aynı aktif özellikleri Arayıcı Mercek , Totem ve Görüş sağlamak üzere 3 parça halindedir. Asist yapma veya rakibi katletme halinde yük kazanılır ve Rengar eksta özelliklere sahip olur.

3 Yük : Çatışma dışında ve çalıda +25 Hareket Hızı.
6 Yük : Çalıdan atlamak için ilave 125 Menzil.
12 Yük : Ultinin süresi 5 Saniye artar.
20 Yük : Ultiyi kullanma halinde hareket hızı bonusu 2 kata çıkar.


Guide Top

Minyon Kesme

Rengar'da Mana , Enerji gibi dertler olmadığından yeteneklerinin bekleme süresi dolduğu anda istediği gibi istediği yerde istediği zamanda kullanabilir. Yani Minyonlara son vuruş yaparak altınları toplamakta hiç zorlanmaz. Yeteneklerini kullanmadığı haldede ideal bir hasar vereceğinden son vuruşları çok iyi yapabilir.

Ayrıca (Q) yeteneğinin saldırı hızı özelliğinden dolayı ortalığı çok kolayca temizleyebilir. Bu yetenek kulelerede vurduğundan rakibin koridoru çok kısa bir süreliğine bile terketmesi tamamen o alanın hatta belkide oyun gidişatının önüne geçebilir. Geride kalsanız bile oyun sizin lehinize dönebilir.


Guide Top

Rengar'ın Yetenekleri

Rengar'ın Pasif Yeteneği : Unseen Predator (Görünmez Yırtıcı)

Rengar Görünmez Yırtıcı yeteneği sayesinde çalı içerisinden menzil içindeki rakiplerin üzerine atlayabilir. Bu Rengar için harika bir pusu , rakibi sersemletmek , muhteşem bir hız ve kaçış mekanizması sağlıyor.

Rengar'ın Hasar Kaynağı : Savagery (Yabani)-(Q)

Rengar'ın hasarının asıl kaynağı Savagery yeteneğidir. Sapladığı bıçak darbesi ile karşıdaki rakibe yüksek oranda hasar verebilir. Ayrıca Vahşet'i sayesinde ikinci Empowered Savagery saldırısı ile verdiği hasar katlanır. Ayrıca bu yetenek sapladığı bıçak darbesinin verdiği hasarın yanında bir süreliğine'de saldırı hızı sağlar. Vahşet ile birlikte kullanıldığında saldırı hızı avantajı 2 kat yükselir.

Rengar'ın Defansif Yeteneği : Battle Roar (Savaş Kükremesi)-(W)

Rengar rakip yanındayken Battle Roar yeteneğini kullandığında rakibe belli bir miktar büyü hasarı verir. Ayrıca kısa süreliğine bir miktar büyü direnci ve zırh elde eder.
Vahşet halinde iken Rengar Empowered Battle Roar seviyesine göre bir miktar can doldurur.

Rengar'ın Kaçış ve Yakalama Yeteneği : Bola Strike (Bola Atışı)-(E)

Rengar bir bola fırlatarak rakibe hasar verir ve onu kısa süreliğine yavaşlatır.
Vahşet halinde iken Empowered Bola Strike Rengar bir bola fırlattığında rakip hem hasar alır , hemde yerine sabitlenir. Ayrıca sabitlenmesi bitince bir süre yavaşlar.


Guide Top

Yetenek Dağılımı

Ability Sequence
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


Guide Top

Kabiliyetler

Masteries
1/
4/
1/
3/
1/
1/
3/
3/
3/
1/
2/
2/
1/
3/
1/


Guide Top

Rünler

RÜNLER :

+2,25 Saldırı Gücü Cevheri x3
+1,28 Zırh Delme Damgası x9
+1 Zırh Mühürü x9
+0,83 Bekleme Süresinde Azalma Nişanı x6
+1,34 Büyü Direnci Nişanı x3

Runes

Greater Mark of Lethality
9

Greater Seal of Armor
9

Greater Glyph of Cooldown Reduction
6

Greater Glyph of Magic Resist
3

Greater Quintessence of Attack Damage
3


Guide Top

Takım Oyunu ve Hedefler - Takım Savaşlarındaki Rol

Rengar suikastçı bir yapıya sahip olduğundan ilk hedeflerden birisi olabilir. Pasif yeteneği sayesinde çalıların kontrolünü elinde tutacağından ormanın içinde kaçan bir rakibin Rengar'a karşı hiçbir şansı olmayabilir. Harita kontrolü çok önemlidir. Yanınızda ne olursa olsun totem taşımayı ve ziynet'inizi kullanmayı unutmayın.

Takım Oyunu :

Rengar herhangi bir koridor'a yardıma gittiğinde yada baskıyı kuran rakibin almak istediği bir kule varsa o bölgede güvenliği sağlayabilecek kapasiteye sahip bir şampiyon. Çok hızlı davranarak geri çekilen rakipleri durdurabilir. Takım arkadaşlarına skor yada asist puanı almalarında katkıda bulunabilir.

RENGAR'IN TAKIM SAVAŞLARINDAKİ ROLÜ :

Rengar suikastçı yapısı dolayısıyla ve yüksek hasar patlamasından dolayı ilk hedef olarak Nişancı - Destek veya canı ve savunması az olan rakipleri gözüne kestirebilir. Ulti yeteneği sayesinde takım savaşında hızlı bir şekilde 1 kişiyi eksiltebilir ve hatta savaşa devam edebilir. Ayrıca takım savaşlarını başlatabilir.


Guide Top

Avantajları ve Dezavantajları

Artıları :

+ Vahşet sayesinde aniden yüksek hasar patlaması.
+ Pasifi sayesinde ormanın ve çalıların kontrolü , büyük hareket alanı.
+ Ulti yeteneği sayesinde takım kavgalarında belli bir şampiyonu hedef alabilme ve avlama.
+ Mana sıkıntısı olmaksızın Vahşet sayesinde istediği zaman yeteneklerini kullanabilme.
+ Vahşet sayesinde Savaş Kükremesi 'ni kullanarak can doldurabiliyor.Böylelikle koridorda uzun süre kalabilir.
+ Pasif yeteneği sayesinde Rakibin orman içerisinde kaçma ihtimalini düşürüyor.
+ Tank tarzı bir karakter olduğundan takım savaşı başlatabilir.


Eksileri :
- Orta koridor'da neredeyse hiç etkisi yok. Ayrıca o bölgedeyken kaçışı çok zor.
- Suikastçı yapısı yüzünden ilk hedeflerden birisi.
- Geride kalırsa oyun içerisinde toparlanması zaman alabilir.
- Kör olursa veya korkutulursa etkisi neredeyse 0'a düşer.
- Çalıların olmadığı bölgede rakiplere karşı dezavantajlı.


Guide Top

Rengar'ın Kolayca Avlayabildiği Rakipler


Her şampiyonun bir başka şampiyona göre güçlü veya güçsüz yönleri vardır. Rengar'da bu konuya dahil.

Rengar'ın Kolayca Avlayabildiği Rakipler :Rengar ani hasar patlaması ve tank yapısı dolayısıyla baş düşmanı Kha'Zix'i devre dışı bırakabilir.Yorick'in yetenekleri rakibe yaklaşmadan onu etkisiz hale getirebilir. Ancak Rengar'ın pasif yeteneği Unseen Predator sayesinde Rengar rakibine kısa sürede yaklaşabilir ve onu zorlayabilir.
Aatrox'un yetenekleri belli bir noktaya kilitlendiğinden Rengar çevik yapısı ile darbelerden kaçabilir , rakibe yaklaşabilir.Riven yetenekleri ve kendisi dahil olmak üzere muhteşem çevik ve etkili bir şampiyon ancak Rengar çalıları etkili bir biçimde kaçış için kullanırsa Riven'in hayalleri suya düşecektir. İşte o zaman sıra Rengar'a gelecek.Singed çok tercih edilmeyen bir şampiyon olsada aslında çok etkili ve güçlüdür. Singed'in Poison Trail yeteneği yine Rengar 'ın Battle Roar ve Unseen Predator yeteneklerine takılacaktır.Tryndamere zayıf bir yapıya sahip olduğundan Rengar tarafından kolayca eritilecek. Tryndamere son kaçış olarak Undying Rage yeteneğini kullanacak. Ignite büyüsünü kullanarak bu işe son veren gene Rengar olacaktır.


Guide Top

Rengar'ın Zorlandığı Rakipler

Rengar'ın Zayıf Olduğu Rakipler :Rengar her ne kadar çalı kontrolünü elinde tutsada Jax Leap Strike ve Counter Strike yetenekleri sayesinde Rengar'a erişebilir ve onu engelleyebilir.Fiora Lunge yeteneği sayesinde Rengar'ın yanı başında bitebilir. Rengar her ne kadar mücadeleye girsede Fiora'nın Duelist adlı pasif yeteneği tekrar Fiora'nın toparlanmasını sağlayacaktır.Pantheon Spear Shot ile Rengar'ı dürtebilir. Ayrıca Aegis of Zeonia yeteneğiyle Rengar'ı sersemleterek yeteneklerini kullanabilir.Lee Sin başlı başına harika bir şampiyondur. Çok çevik , etkili harika mekanikler yapabilen baş döndürücü bir karakter. Rengar'a Sonic Wave yeteneği ile yaklaşıp Safeguard yeteneği ile uzaklaşarak dürtebilir. En önemlisi Rengar Thrill of the Hunt yeteneğini kullanıp görünmez olduğunda Lee Sin hemen Tempest yeteneğini kullanarak Rengar'ı açığa çıkarabilir.Darius güçlü , tank yapısı ve saldırgan yetenekleri sayesinde Rengar'ı zorlayabilir. Rengar her ne kadar kaçmaya çalışsada oyun başında Darius'un pasif yeteneği Hemorrhage yeteneği Rengar'ı dürtmeye yetecek, o yetmezmiş gibi Decimate ve Apprehend yetenekleri ile Rengar'ın kaçışını zorlaştıracak . Son olarak Noxian Guillotine yeteneği ile Rengar'ı bitirecektir.Renekton'da Rengar gibi tank bir yapıya sahip olduğundan ve onunda mana derdi olmadığından zorlu çarpışmalar gerçekleşebilir ancak Renekton Rengar'ı sersemleteceğinden ve zor durumlarda Dominus yeteneğini kullanabileceğinden Rengar'ı zorlayabilir.Bu boyu küçük lanet olası mantarlara sahip Teemo Noxious Trap yeteneğini kullanarak çalıların kontrolünü kendi lehine çevirebilir. Ayrıca Blinding Dart yeteneği rakibi kör edeceğinden Rengar'ın Savagery yeteneğinin etkisi hemen hemen 0'a düşecektir.


Guide Top

Rengar'ı Counterlayacak BüyülerIgnite büyüsü hemen hemen her şampiyonu zor duruma sokabilir Rengar'da dahil.Exhaust büyüsü Rengar'ın rakibe erişmesini zorlaştıracak. Ve Savagery'den aldığı saldırı hızını kesecektir.


Guide Top

Rengar'ın Counterladığı BüyülerÇalıların bulunduğu bir ortamda yada ormandayken Flash kesinlikle Rengar'dan kaçmak için kullanılabilir , ancak eğer o bölgede totem yada ziynet varsa Rengar hemen dibinizde bitecektir.Rengar vahşet sayesinde aniden yüksek hasar patlaması sağlayabildiğinden Barrier'inizi kırabilir.Barrier'de de dediğimiz gibi yüksek hasar patlaması dolayısıyla doldurduğunuz Heal pek fazla işe yaramayabilir.


Guide Top

Son olarak , Ben Kimdim ?

Benim adım Berk TUZLAR , öğrenciyim , League of Legends'i uzun süredir oynuyorum. Şuan için elimdeki son hesabım ArchAngeL74'ü kullanıyorum. EU West'e geçene kadar dereceli oyun oynamayı düşünmüyorum , en baştada dediğim gibi kötü bir oyuncu olduğum düşünülmesin , soru ve görüşleriniz için bana hem buradan hemde Facebook hesabımdan ulaşabilirsiniz , Rehber her geçen gün gelişecek , Ormancı Rengar , Defansif ve Ofansif Rengar , ayrıca İngilizce olarak sunulacaktır.


Facebook adresim : FACEBOOK ADRESİM