Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Teemo Build Guide by Han_Seoul-Oh

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.61K
Views
2
Comments
4
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author Han_Seoul-Oh

Teemo - Poznaj moją dmuchawkę !

Han_Seoul-Oh Last updated on July 19, 2013
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Ability Sequence

2
8
10
12
14
Ability Key Q
3
13
15
17
18
Ability Key W
1
4
6
7
9
Ability Key E
5
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/
Executioner
 
 

Offense: 21

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Honor Guard
 
 

Defense: 9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pickpocket
Intelligence
 
 
 
 
 
 
 
Nimble
 
 

Utility: 0


Guide Top

Historia

Teemo to legenda wśród swych braci i sióstr w Bandle City. Jak na Yordla jest z nim coś nie w porządku. Chociaż lubi towarzystwo pobratymców, upiera się na wyruszanie w samotne misje, w celu obrony Bandle City. Pomimo dość pogodnej osobowości, coś w umyśle Teemo wyłącza się na czas walki, tak, że życia odebrane w trakcie patroli nie obciążają mu sumienia. Nawet kiedy był młodym rekrutem, wystraszał instruktorów i kolegów tym, że w momencie rozpoczęcia ćwiczeń bojowych zmieniał się z czarującego i miłego w niesamowicie poważnego Yordla. Jego przełożeni zasugerowali mu przystąpienie do Zwiadowców statku matki, jednej z najbardziej zasłużonych jednostek specjalnych Bandle City, stawianej na równi z Komandosami Meglinga.

Chociaż większość Yordlów nie radzi sobie z finezyjnym wykonywaniem samotnych misji, Teemo jest ich mistrzem. Jego sukcesy w bronieniu Bandle City przed infiltratorami czyni z niego jednego z najniebezpieczniejszych żyjących Yordlów, chociaż nie da się tego po nim poznać, pijąc z nim miód w jego ulubionej karczmie. Bandle City wybrało Teemo jako pierwszego bohatera miasta w League, a ten od razu poczuł się jak ryba w wodzie. Jego ulubiona broń, dmuchawka, wykorzystuje rzadką truciznę ajunta, którą Yordlowie osobiście pozyskują w dżunglach ***ungu. Aby lepiej znosić długie okresy samotności, Teemo zaprzyjaźnił się z Tristana, koleżanką z League i oddziałów specjalnych Bandle City. Przyniosło to korzyści obu Yordlom, choć media Valoran spekulują, że ich relacje nabierają romantycznego zabarwienia. Tak czy siak, Teemo ma wielu fanów w League of Legends i jest maluchem, którego przeciwnicy nauczyli się obawiać.

' Teemo stąpa po cienkiej linii między energicznym patriotą a bezdusznym mordercą, ale nie wyobrażam sobie lepszego przyjaciela.' - TristanaKapitan skautów Bandle City, Teemo jest przede wszystkim obrońcą yordle ojczyzny. Oprócz swoich obowiązków jako scout lider które obejmuje, planuje derby, ucząc nowych rekrutów na harcerzy. W autobiografii Teemo, lider Miasta Bandle wykłada harcerzom taktykę wojskową, taką jak ataki z dmuchawek, naloty dywanowe i napełniania lotek trucizną.
Można go często znaleźć na dziedzińcu zewnętrznym aren praktyki gdzie podpisuje nowe egzemplarze swojej książki, Teemo tak na prawde jest w League of Legends z innego powodu. On przyszedł jako wysłannik dla całego narodu yordle, petycji do Instytutu Wojny, aby rozpocząć nowy rodzaj turnieju. Jego propozycja obejmuje rzeźbę w drewnie, mostów i gotowanie. Do tej pory nie miał dużo szczęścia.


Guide Top

Zdolności

Camouflage
Camouflage
(Zdolność Bierna) Jeśli Teemo stoi nieruc**** i nie wykonuje żadnych ataków to w ciągu 2 sekund staje się niewidzialny. Ruch lub podjęcie działań zakończy działanie niewidzialności Teemo ale otrzyma on bonus w postaci 40% szybkości ataku przez 3 sekundy.

- Camouflage nie aktywuje się w momencie kiedy Teemo dostaje obrażenia.

- Teemo może zostać ujawniony przez umiejętność Rammus jaką jest Powerball przez bezpośrednie uderzenie.

- Użycie Recall lub Teleport przerwie działanie Camouflage, lecz podczas przenoszenia się Camouflage uaktywni się po 2 sekundach.Blinding Dart
(Aktywna) Teemo strzela pokrytą jadem lotką we wroga zadając magiczne obrażenia i oślepiając go przez kilka sekund, powodując że ich auto-ataki będą chybiły.

- Blinding Dart nie nakłada efektów które nakładają auto-ataki.

- Blinding Dart nakłada efekt wampiryzmu zaklęć i spowolnienie Rylai's Crystal Scepter podobnie jak ze wszystkich zaklęć docelowych i umiejętności pełnego efektu.

- Blinding Dart nie omija tarczy z zaklęć jak i Banshee's Veil.

- Blinding Dart zadaje obrażenia Black Shield która neguje efekt oślepienia.

- Blinding Dart nie resetuje auto-ataku Teemo.Move Quick
(Zdolność Bierna) Teemo truchta, biernie zwiększając prędkość ruchu do momentu trafienia przez wrogiego bohatera bądź wieżę. Teemo może pobiec sprintem, zyskując dodatkową prędkość ruchu, trafienie nie przerywa efektu.
Prędkość ruchu Teemo zostaje zwiększona o 10/14/18/22/26%, chyba że w przeciągu 5 sekund został trafiony przez wrogiego bohatera bądź wieżę.

(Aktywna) Teemo biegnie sprintem, dostając podwójny bonus na 4 sekundy. Premia aktywna nie jest tracona w przypadku trafienia.

- Odliczanie czasu do ponownego użycia tej umiejętności zaczyna się od czasu aktywacji zdolności a nie w momencie kiedy efekt się kończy.

- Kiedy aktywna część zdolności wygasa, aktywuje się jej część bierna, niezależnie od tego czy został trafiony.

- Atakowanie punktów na Dominionie usuwają bierną umiejętność.Toxic Shot
(Aktywna) Każdy atak Teemo zatruwa cel, zadając obrażenia przy uderzeniu co sekundę po upływie 4 sekund.
Normalne ataki Teemo zatruwają cel, zadając 9/18/27/36/45 (+0.14) pkt. obrażeń magicznych przy trafieniu i 6/12/18/24/30 (+0.14) pkt. obrażeń magicznych co sekundę przez 4 sekundy.


Toksyczne Strzałki nie nakładają efektu wampiryzmu zaklęć i spowolnienia Kryształowego Berła Rylai podobnie jak ze wszystkimi zaklęciami i zdolnościami z efektem.

- Toksyczne Strzałki zadają obrażenia Mrocznej Tarczy

- Toksyczne Strzałki poprzez truciznę na wrogu skracają czas odnowienia umiejętności Cassiopeii: Podwójny Kieł.Trująca Pułapka
(Aktywna) Teemo umieszcza wybuchającą, trującą pułapkę, używając jednego z grzybów, które ma w swoim ekwipunku. Po uruchomieniu pułapka wypuści obłok trucizny, spowalniając przeciwników i zadając obrażenia wraz z upływem czasu.
Wykorzystuje przechowywany grzyb do założenia pułapki, która wybuchnie, jeśli przeciwnik na nią nadepnie. Eksplozja zatruwa okolicznych wrogów, spowalnia ich o 30/40/50% oraz zadaje 200/400/600 (+0.8) pkt. obrażeń magicznych w przeciągu 4 sekund. Pułapki mogą istnieć do 10 minut.

Teemo zbiera grzyba co   sek., ale nie uniesie on ponad 3 na raz.

- Trujące Pułapki nakładają efekt wampiryzmu zaklęć i spowolnienie Kryształowego Berła Rylai, podobnie jak zaklęcia obszarowe i zdolności ze zmniejszeniem efektu.

- Trująca Pułapka nie omija tarczy z zaklęć jak i Całnu Banshee.

- Trująca Pułapka atakuje w Mroczną Tarczę która neguje efekt spowolnienia.

- Pułapka eksploduje kiedy w jej zasięg wejdzie wrogi bohater, minion, neutralny stwór lub przywołany stwór np. Pusklę

- Kiedy wrogi bohater wejdzie na pułapkę a Teemo przebywa w tym czasie w zasięgu wieży to sprowokuje ją do działania atakując Teemo.

- Wrogie wieże i neutralne punkty strategiczne na Dominionie ujawniają ukryte grzyby lecz ich nie atakują.

- Czas odnowienia Trujących Pułapek może być zmniejszony przez skrócenie czasu odnowienia.

- Trucizna z pułapek nie sumuje się. Kiedy przeciwnik wejdzie w drugą pułapkę, czas działania trucizny wznawia się lecz nie podwaja.

- Trujące Pułapki zyskują na sile kiedy Teemo zyskuje moc umiejętności.

- Liczba ustawionych pułapek jest nielimitowana. Teemo ogranicza jedynie czas przed postawieniem następnych pułapek czyli 10 minut. Kiedy Teemo osiągnie maksymalną redukcje czasu odnowienia (40%) będzie mógł maksymalnie postawić 40 grzybów.

- Trujące Pułapki nie mogą być ustawiane w strukturach (las, wieża, Nexus itd.). Kiedy pułapka zostanie tam postawiona, wyjdzie na zewnątrz.

- Aktywowanie pułapki w buszu czasami nie pokazują animacji eksplozji, lecz widać zadawane obrażenia wraz ze spowolnieniem.

- Trujące Pułapki zadają obrażenia niewidzialnym jednostkom, lecz ich nie ujawniają.

- Trująca Pułapka poprzez truciznę na wrogu skracaja czas odnowienia umiejętności Cassiopeii: Podwójny Kieł.


Guide Top

Strategia gry

- Czasami lepszym sposobem na ucieczkę jest stanąć nieruc**** i poczekać a aktywacje Kamuflażu niż użycie Szybkich Ruchów czy Powrotu.

- W przeciwieństwie do innych zdolności polegających na niewidzialności, Teemo traci Kamuflaż kiedy się ruszy.

- Trucizna zadana Trującymi Strzałkami która działa na oponencie wywoła atak z kierunku wieży jeśli Teemo jest w jej zasięgu. Lepiej poczekać aż trucizna przestanie działać i dopiero atakować wieżę.

- Oślepiająca Strzałka może być wykorzystywana do efektywnego harrasu, w szczególności na postacie których ataki opierają się na fizycznych obrażeniach. Oślepiająca Strzałka w połączeniu z Wyczerpaniem może szybko doprowadzić do zniszczenia takich postaci jak Tryndamere czy Caitlyn. Na początku walki zaatakuj Oślepiającą Strzałką lub Wyczerpaniem. Kiedy jedno się skończy, zaatakuj drugim. Jeśli użyjesz obu w tym samym momencie, oślepienie zapewni redukcje obrażeń od mocy umiejętności lub mocy ataku. Podobnie można użyć w walkach drużynowych gdzie łatwo można wykluczyć z walki najgroźniejszych wrogów rzucając na jednego Wyczerpanie a na drugiego Oślepiającą Strzałkę.

- Oślepiająca Strzałka może być używana między auto-atakami, co pozwala wykonać 2 bardzo szybkie ataki. Jest to niezwykle ważne, aby nauczyć się tego używać w całej grze. Inicjujemy auto-atakiem, natychmiast atakujemy Oślepiającą Strzałką i znowu używamy auto-ataku. Kombinacja ta powoduje duże obrażenia w krótkim okresie czasu. Spróbuj poćwiczyć tę kombinację aby korzystać z niej na bieżąco w każdej sytuacji.

- Używaj Szybkiego Ruchu do szybszego powrotu na linię.

- Szybki Ruch może być użyty to szybkiego przemieszczania się z linii na linię a co za tym idzie, wykonywać niespodziewane ataki na wroga.

- Użycie Podpalenie wraz z trucizną pomoże Ci w zabiciu uciekających wrogów.

- Jedną ze strategii jest ustawienie pułapek w buszu i poczekanie aż przeciwnik przejdzie wraz z minionami bliżej Twojej wieży. Ważne jest aby przeciwnik nie zauważył nas na linii. Stoimy pod wieżą i czekamy na oponenta. Kiedy Kamuflaż jest aktywny a przeciwnik jest dość blisko zaczynamy od auto-ataku po czym strzelamy Oślepiającą Strzałką. Atakujemy go z rozwagą ale na tyle dotkliwie by zaczął uciekać. Najbardziej przewidywalną drogą ucieczki będzie busz w którym rozstawiliśmy pułapki. Pułapki zadadzą mu obrażenia od których zginie bądź spowolnią go na tyle że będziemy mogli go dogonić i wykończyć za pomocą auto-ataków.

- Stawianie Trujących Pułapek za pierwszą wieżą i przed drugą wieżą blisko drogi do dżungli, ale nie zbyt blisko drogi minionów zapewni łatwe zabójstwa.

- Trujące Pułapki mogą zostać użyte do zabijania dużych grup minionów. Najlepiej rozstawić grzyby tak aby nie były zbyt blisko siebie. Jeśli sumuje się duża grupa minionów, są to szczególnie miniony zasięgowe, postaw grzyba w środek ich gromady i zobacz jak szybko umierają.

- Umieszczaj Trujące Pułapki w kluczowych miejscach na mapie takich jak np. Smok lub Baron Nashor aby ujawnić przechodzących obok nieprzyjaciół którzy chcą przeprowadzić atak lub wykonać atak na stwory. Trujące Pułapki działają w podobny sposób do Totemów Widzenia lecz ich zasięg jest znacznie mniejszy.

- Umieszczaj Trujące Pułapki w miejscach z których mogą przyjść wrogowie aby zapewnić sobie maksymalne bezpieczeństwo.

- Uważaj kiedy walczysz z Twisted Fate'm. Jego umiejętność Przeznaczenie ujawnia wszystkie grzyby wokół sojuszników.

- Przy ustawianiu Trujących Pułapek miej na uwadze najkrótsze drogi jakie mogą przemierzać wrogowie. Aktywowanie pułapki przez przeciwnika spowoduje że będzie obawiał się kolejnych pułapek i wybierze inną drogą dotarcia na linię.

- Pamiętaj również aby nie ustawiać pułapek na drogach które przemierzają miniony. Zmniejszy to czas żywotności pułapki i szansy na zabicie wroga. Ustawianie ich na stronach może zwiększyć szanse.

- Umieszczenie dwóch lub trzech Trujących Pułapek w miejscu Pradawnego Golema lub Jaszczura to dobry pomysł. Jednakże musisz mieć na uwadze to że jeśli nie zdążysz ukraść bonusu to tym samym pomogłeś mu w pokonaniu stwora.

- Czasami dobrym rozwiązaniem jest umieścić kilka grzybów za sobą. Jeśli szala zwycięstwa w walce przechyli się na stronę wroga, z łatwością będziesz mógł uciec z pola walki spowalniając goniących Cię wrogów.

- Jeśli umieszczasz Trujące Pułapki przy Smoku lub Baronie Nashor'rze by uzyskać widok umieszczaj je z boku.

- Nie zapominaj że w trakcie walki drużynowej możesz umieścić Trującą Pułapkę w sam środek. To może mieć wpływ na rozwój bitwy.

- Miej na uwadze to że ustawione pułapki posiadają moc którą miałeś w chwili kiedy ją kładłeś. Natomiast jeśli dodasz punkt umiejętności, pułapki te staną się mocniejsze.

- Jeśli spodziewasz się że przeciwnicy szykują na Ciebie atak pod wieżą, postaw pułapkę przed wieżą i za wieżą. To z pewnością zmniejszy ich szansę na powodzenie.

- Kiedy grasz Teemo i nie jesteś na środkowej linii, bardzo prosto jest zdobyć pierwszą krew. Stajemy na rogu buszu, tuż przy wrogiej wieży. Podczas oczekiwania na wroga Kamuflaż zapewni nam niewidzialność. Poczekaj aż zacznie zabijać miniony. Następnie użyj Podpalenia i zabij go. Pomoc bohatera grającego na środkowej linii jest niezbędna. Zamiast Podpalenia można użyć Wyczerpania.

- Toksyczne Strzałki podczas uderzenia zadają obrażenia fizyczne, natomiast obrażenia w czasie spowodowane przez truciznę zadają obrażenia magiczne.


Guide Top

Budowa

- Czas odnowienia Trujących Pułapek może być zmniejszony.

- Jedną z dróg budowy Teemo jest budowa pod atak fizyczny. Ta droga rozwoju zapewnia Teemo prędkość ataku a zarazem szybką animację zdolności. Dobrymi przedmiotami są: Zaraza, Czarny Tasak, Koniec Rozumu, Ostrze Nieskończoności i Krwiopijec. Szybkie Ruchy wykorzystywane są w celu utrzymania zasięgu z uciekającymi celami.

- Drugą drogą rozwoju Teemo jest budowa pod moc umiejętności. Zwiększa to obrażenia wszystkich ofensywnych zdolności Teemo. Polecam takie przedmioty jak: Objęcie Ognia, Zabójczy Kapelusz Rabadona, Kostur Pustki, Obuwie Maga i Różdżkę Wieków.

- Kupno Zmory Licza, spowoduje że Teemo stanie się silną hybrydą.


Guide Top

Walka przeciwko Teemo

- Kupno Eliksiru Wyroczni sprawi że zauważysz Trujące Pułapki a nawet samego Teemo który jest w trakcie działania Kamuflażu. Możesz kupić również Totem Wizji i postawić w kluczowych miejscach na mapie by widzieć gdzie położone są pułapki.

- Zakup Rtęciowej Szarfy może pomóc Ci w walce z Teemo, a w szczególności w walce z jego Oślepiającą Strzałką.

- Kiedy jesteś pod wpływem trucizny użyj Mikstury Leczącej. Pozwoli ona usunąć obrażenia w czasie jakie niesie trutka.

- Nie goń Teemo zbudowanego pod moc umiejętności. Przeważnie będzie on atakował jednym strzałem i uciekał. W taki sposób może zwabić Cię to pola pełnego grzybów.