Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Team Guide by DarbeliMatkapTr

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.1K
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author DarbeliMatkapTr

Darbeli'nin Dübelleri

DarbeliMatkapTr Last updated on April 27, 2013
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Siken Takım

Ability Sequence

1
5
7
8
9
Ability Key Q
3
14
15
17
18
Ability Key W
2
4
10
12
13
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Executioner
 
 

Offense: 0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/
Honor Guard
 
 

Defense: 26

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pickpocket
Intelligence
 
 
 
 
 
 
 
Nimble
 
 

Utility: 4


Nasıl oynayacan.

Bu takım teamfightlarda dayanaklılık ve cc'yle karşı takımı sikip atmaya odaklanıyor.

Alistar Support olacak ama minionda kasıcak. Fightlarda 3.veya 2. dalıcak. Götünü takımı için siper edecek. Ward alacak ve gavatlık yapmayacak. Kill alıcam diye kesiceğimiz adamı ebesinin amına atmayacak.

Ramus aşağıda alistarla birlikte kasacak. Fightlarda 1. veya 2. dalacak. Görevi karşı takımın en sikici(carry büyük ihtimal) kitleyip mordeyle birlikte sikmek. Gavat gibi önceden dalıp, takımının ölmesine neden olup, sonrada küçük orospular gibi ağlamayacak.

Amumu tank olucak. Görevi diğerlerini görevlerini yapabilmelerini sağlayacak kadar karşı takımı oyalamak ve mümkünse carrylerini kitlemek olacak. Banlanması durumunda yerine vayne alınacak ve jungle ramus olacaktır. lvl 10'dan sonra jungle gelen gavatlardan olmayacak. Gavat gibi önceden dalıp,takımının ölmesine neden olup,sonrada küçük orospular gibi ağlamayacak.

Morde ap damagemız olacak. Ortayı kastırmamaya ve gang yememeye çalışacak. Lanenini pushladığında mümkünse diğer lanelere yardıma gidicek. Teamfightlarda ramusla birlikte carrylerinin hayaletini almaya çalışacaklar. Eğer carry fazla uzağa kaçarsa onu bırakıp diğerlerini sikecekler. Ortada yarrağı yemesinin bokunu jungle atmayacak.

Nasus ad damagemız olacak görevi. Yukarıda pasif bir şekilde hayvan gibi q kasmak olacak. Eğer q kasamayacak kadar siki tutmuşsa direk orta ve jungledan yardım isteyecek. q'sunu mümkünse 300 yapmadan teamfightlara gelmeyecek. Gavatlığını mimimum düzeyde tutmaya çalışacak.

Bu heroların herhangi birinin veya daha fazlasının banlanması halinde aşağıdaki herolar alınabilir;

Galio,Nautilus,Shen,Malphite,Cho'gath,Vayne,Ezrail,Corki,****'Maw


Mobafire

General Guides

League of Legends

More Guides

The Charts


Featured

30 Days

All Time

Popular
Top Guide by Champion